Bijgewerkt: 15 juli 2024

Geen vermindering overlast vliegverkeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
02-03-2005

Volgens een eigen onderzoek van GroenLinks is de overlast van het vliegverkeer boven deze regio niet verminderd.

„Officieel zou de overlast fors verminderd moeten zijn," aldus Tweede Kamerlid W. Duyvendak.

„Vliegtuigen zouden nu slimmer vliegen over 'lege' gebieden. De praktij blijkt anders. Omwonenden van Schiphol geven in bijna alle gebieden aan meer hinder te hebben."

„Voor ons is dit het bewijs dat alle verbeteringen voor omwonenden slechts een papieren werkelijkheid weergeven. De werkelijkheid is dat iedere keer dat de normen worden veranderd, de ruimte om lawaai te maken toeneemt ten gunste van de luchtvaart-sector."

„De vijfde baan, ooit door de luchtvaartsector en het ministerie als 'milieubaan' bestempeld, heeft de hinder bijna nergens verminderd. Het leidt wel tot schrikbarende overlast in Noord-Holland, met name de 'kop' van de provincie. Opvallend is ook een onevenredig forse hinder die de toename van het aantal vluchten op de vroege ochtend veroorzaakt."

GroenLinks heeft gedurende de tweede helft van 2004 onderzoek gedaan naar de beleving van hinder rond Schiphol na de ingebruikname van de (vijfde) Polderbaan, in combinatie met de nieuwe milieuregels.

De Polderbaan was bij de start van het onderzoek zes maanden volledig in bedrijf. De zomer van 2004 was de eerste met een operationele vijfde baan.
Deels huis-aan-huis en deels uitgedeeld op markten is een enquêteformulier verspreid. Voorts heeft GroenLinks via posters en mail bekendheid gegeven aan een website met de enquête, die slechts een keer kon worden ingevuld. „De methode waarborgt geen representativiteit", aldus Duyvendak, „maar geeft door de grote aantallen respondenten (2.360) een goede indicatie.

„Gezien de ernst van de uitkomsten pleiten wij voor een grootschalig onderzoek door
het RIVM naar de hinderbeleving na de opening van de vijfde baan om met het oog op de evaluatie van de nieuwe regels de uitkomsten te verifiëren. Eerdere onderzoeken van het RIVM naar hinderbeleving dateren van door de volledige ingebruikname van de Polderbaan'."

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.