Bijgewerkt: 21 juli 2024

Gedeputeerde EZ onder de indruk van Greenport Aalsmeer

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: FloraHolland Aalsmeer
18-07-2011

Aalsmeer - Jan van Run (VVD), gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland is onder de indruk van de innovatie en dynamiek in de tuinbouw. Tijdens een werkbezoek op vrijdag 15 juli 2011 aan bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer hebben de gedeputeerde en de vestigingsmanager Marcel Claessen uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen in de Greenport. Daarbij kwamen onder andere de rol en ambities van de Greenport Aalsmeer en de Economic Development Board Aalsmeer (EDBA) aan de orde.

Greenport Aalsmeer
(Foto Ronald Segaar - 2011)

Jan van Run (links), gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland met vestigingsmanager FloraHolland Aalsmeer Marcel Claessen in Greenport Aalsmeer


Greenport Aalsmeer is één van de vijf Greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart de bloemenveiling in Aalsmeer. De Greenport zorgt voor 50.000 voltijd banen en kent een omzet van 3 miljard euro per jaar. Greenport Aalsmeer is tevens de naam van het publiek-privaat netwerk dat de economische structuur tracht te versterken. Het netwerk kent een gezamenlijk programma rond de thema's: ruimte & bereikbaarheid, duurzaamheid, kennis & innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt en imago & positionering.

Economic Development Board

De Economic Development Board voor de metropoolregio Amsterdam is het belangrijkste regionale adviesorgaan op economisch gebied. De EDBA bestaat uit vooraanstaande CEO's, wetenschappers en bestuurders uit de metropoolregio. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is voorzitter. Zeven economische clusters zijn als belangrijk en kansrijk voor de Amsterdamse regio benoemd, waaronder Flowers & Food. Voor elk van de clusters is een eigen kennis- en innovatieagenda opgesteld.

De kennis- en innovatieagenda voor Flowers bestaat uit een viertal projecten. De Green Life Science Hub is daarbij het belangrijkste. De Green Life Science Hub zet in op de versterking van de veredeling van bloemen en planten door innovatieve combinaties met de life science (medische wetenschap). De life science heeft unieke kennis en apparatuur op het gebied van DNA-profielen die voor doorbraken kan zorgen in de veredeling van bloemen en planten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.