Bijgewerkt: 27 september 2022

Gebouwen golfplan als boerenerf

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
13-12-2007

Door André GerritsenAndre Gerritsen  Amstelveen

De initiatiefnemer van het Golfodrome heeft besloten de bebouwing in de vorm van één hoofdgebouw en twee bijgebouwen te schrappen en in plaats daarvan te kiezen voor kleinschaliger losstaande bebouwing in de sfeer van een boerenerf.

Eind november (2007) was het voornemen nog om het hoofdgebouw met zo'n veertig procent te verkleinen. Aanleiding vormt de kritiek van provincie en rijk dat de bouwmassa's te groot waren, en daarmee een te grote ingreep in het landschap. „Een cluster van wat kleinere gebouwen is bekend van de golfbaan Spaarnwoude," aldus initiatiefnemer Ger Loogman. „Deze stijl zal aansluiten op de stijl van de omliggende lokale boerderijen."

Ook in deze nieuwe plannen zal het bouwoppervlak met veertig procent worden teruggebracht, van 4.400 naar 2.640 vierkante meter. „Gestreefd wordt naar een situatie met een meer landelijk karakter, een gezellig boerenerf met daar omheen een cluster van gebouwen."

Golfbaan uur korter verlicht

Het Golfodrome zal doordeweeks een uur korter worden verlicht dan formeel is toegestaan en in het weekeinde zelfs drie uur korter. De buitenverlichting zou op de banen mogen branden van 07.00 tot 23.00 uur. Initiatiefnemer Loogman heeft, na eerste de oppervlakte die wordt verlicht al te hebben verkleind, ook besloten van maandag tot en met vrijdag de verlichting om 22.00 uur uit te zetten. Op zaterdag en zondag is dat om 20.00 uur.

De oefengreens zullen de gehele week na 20.00 uur niet meer worden verlicht. „De installatie zal worden voorzien van sensoren en een tijdsklok," aldus Loogman. „Het zal daardoor nimmer branden als er geen klanten zijn en het zal niet onnodig aanstaat. Na plaatsing zal de installatie getoetst worden. De hoge masten op het parkeerterrein worden vervangen door lage, die gedurende de nacht niet zullen branden."

De overdekte afslagplaatsen, de green-keepersloods en de ruimte voor de verwerking van de golfballen van het oefencentrum blijven gehandhaafd. Loogmans beslissing de bebouwing in de vorm van één hoofdgebouw en twee bijgebouwen te schrappen en te kiezen voor kleinschaliger losstaande bebouwing in de sfeer van een boerenerf is een laatste poging de stemming in Provinciale Staten te beïnvloeden.

Maandag 17 december 2007 heeft hierover besluitvorming plaats in PS. De boerenerfvariant is landschappelijk beter in te passen. „De aanpassing van de bebouwing heeft inmiddels de steun van Gedeputeerde Staten," aldus Loogman. „De provinciale commissie was verdeeld. Een derde zegt nee tegen de plannen, een derde zegt ja (VVD en D66) en een derde gaat nog in beraad (CDA en PvdA)."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.