Bijgewerkt: 5 maart 2024

Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede is ter inzage

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-02-2019

Sinds de financiële crisis die in 2009 begon, raakt Kronenburg echter in verval. Een gebiedsgerichte aanpak van de leegstand door een kantorenloods heeft het tij niet kunnen keren: veel kantoren staan al lange tijd leeg (30% van de kantoren in 2018 exclusief de al gesloopte kantoorgebouwen). Het gebied wordt daardoor steeds minder aantrekkelijk als werkomgeving. Dit zet de ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en leefbaarheid van het gebied onder druk, óók van zones in Kronenburg die nu nog wel economisch vitaal zijn. Dit straalt ook uit naar de naastliggende gebieden, waaronder studentencampus Uilenstede.

Een goede mix tussen (tijdelijk) wonen, verblijven, werken en ontspannen, dat is waar Kronenburg-Uilenstede voor staat. Het is hier inspirerend werken, gezellig wonen en prettig studeren in een groene omgeving met alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik. ’s Avonds sporten of iets drinken met collega’s of medestudenten, het kan om de hoek. De studenten van Uilenstede werken tijdens of na hun studie bij de ‘buren’ in Kronenburg of krijgen de ruimte om een eigen startup tot bloei te laten komen. Dit is wat de gemeente Amstelveen voor het gebied voor ogen heeft. Dit toekomstbeeld is in nauwe samenspraak met alle betrokkenen in het gebied ontwikkeld en staat beschreven in de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede (pdf 56 pagina’s) die in concept voor inspraak ter inzage is gelegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het studentencafé Il Caffé op Uilenstede in mei 2016


De kantorenlocatie Kronenburg kampt met forse leegstand en heeft een nieuwe impuls nodig. De markt vraagt om kleinschalige en flexibele kantoorruimtes in een gebied met veel aantrekkelijke voorzieningen. Een combinatie met wonen is een ‘must’ om een voldoende aanbod aan voorzieningen in het gebied te krijgen. De ligging pal naast studentencampus Uilenstede, vlakbij de Vrije Universiteit en de Zuidas biedt unieke kansen om hier een bijzonder woon- werkgebied tot stand te brengen. 'De ambitie is om Kronenburg en Uilenstede, nu nog twee losse gebieden, beter met elkaar te verbinden en te laten versterken, zodat één levendig en dynamisch campusgebied ontstaat. Een plek, waar studenten, academici, werknemers, ondernemers en Amstelveners elkaar in een ongedwongen omgeving kunnen ontmoeten om tot innovatieve ideeën en initiatieven te komen' -zegt Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening.

Nieuwe woonfuncties. Kronenburg en Uilenstede liggen onder de aan- en uitvliegroute van de Buitenveldertbaan. Dit maakt het gebied minder geschikt voor reguliere woningbouw. Maar juist vanwege de locatie bij de VU en de Zuidas is het een heel logische plek om aan bijzondere vormen van wonen te denken, zoals studentenhuisvesting en short stay (kort verblijf), waarbij de focus ligt op studenten en jonge kenniswerkers en tijdelijkheid van het verblijf het uitgangspunt is. Deze jonge doelgroepen hebben namelijk minder last van vliegtuiggeluid dan andere leeftijdscategorieën. Door hun leeftijd en vanwege de relatief korte duur van hun woonverblijf lopen deze toekomstige bewoners van Kronenburg geen gezondheidsrisico. Dat heeft de GGD desgevraagd geadviseerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Ontmoetingsplekken. De nieuwe wooneenheden komen samen met andere functies in het midden van Kronenburg te liggen. Doordat hier al een aantal braakliggende percelen zijn, kan het gebied helemaal opnieuw vorm krijgen. Om de levendigheid en sociale interactie te bevorderen, worden kleinschalige ontmoetingsplekken gecreëerd waar de toekomstige gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. Zogenaamde ‘commons’ (gemeengoed). Dit betekent een voortzetting van de huidige opbouw van Uilenstede, namelijk het creëren van verschillende clusters met ieder een eigen sfeer en gezicht. Het hart van elk cluster is bestemd als ontmoetingsplek.

Buitenruimte. Ook de buitenruimte moet op elkaar aansluiten. Water is kenmerkend voor het gebied, net als groen en bomen. Hekken om gebouwen verdwijnen. Gebouwen komen in het landschap te staan en alles is vrij toegankelijk. Daartussen verbinden loop- en fietspaden het midden van Kronenburg met Uilenstede en de rest van Amstelveen. 'Dit nieuwe deel van Amstelveen wordt ook voorbereid op klimaatverandering. Amstelveen zet in op duurzame wijken, waarin we naast energiezuinige gebouwen ook rekening houden met de effecten van klimaatverandering in de buitenruimte. Voldoende groen en water gaan wateroverlast en hittestress tegen.' -aldus wethouder Gordon.

Inspraak. De visie ligt vanaf 6 februari 2019 vier weken ter inzage tot en met 5 maart 2019. Gedurende deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. Deze reacties worden betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad over de vaststelling van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie is in te zien bij de balie Bouwen op het Raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel 1 en via Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede. Voor wie meer wil weten, is er op 14 februari 2019 een informatieavond op het Raadhuis vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.