Bijgewerkt: 22 juli 2024

GL en D66-Amstelveen wil geen ruimte voor intimidatie

Nieuws -> Politiek

Bron: GL en D66-Amstelveen
06-04-2024

De verklaring tegen Jodenhaat die vorige week door de fractievoorzitters van de Tweede Kamerfracties is ondertekend, is ook in Amstelveen door bijna alle lokale raadsfractievoorzitters onderschreven. Dat signaal vanuit de lokale politiek is belangrijk: Amstelveen heeft een van de grootste joodse gemeenschappen van Nederland, en het antisemitisme laait weer op. Volgens D66- en GroenLinks-Amstelveen is het in deze tijd extra belangrijk om heel zorgvuldig de juiste woorden te kiezen. Je wilt heel duidelijk afstand nemen van antisemitisme, maar je wilt anderen niet tekort doen door onzorgvuldig te formuleren.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2023)

Saloua Chaara gemeenteraadslid van D66-Amstelveen, woordvoerder van Maatschappelijke ondersteuning

Foto Amstelveen
(Foto GL-Amstelveen - 2022)

Lennart de Looze fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen

Iedereen moet zich thuis en veilig voelen in Amstelveen. D66 en GroenLinks spraken beide in de raadsvergadering van afgelopen woensdag al hun afschuw uit over de intimiderende gebeurtenis in Amstelveen, waarbij een Joodse inwoonster thuis werd belaagd omdat haar dochter in het Israëlische leger dient. De woordvoerders van beide partijen zijn duidelijk: ‘In Amstelveen is er absoluut geen ruimte voor discriminatie op welke grond dan ook. Alle Amstelveners moeten zich hier thuis en veilig kunnen voelen, ongeacht hun achtergrond, religie of geaardheid. Dit geldt voor alle inwoners van onze diverse stad, waar maar liefst 142 nationaliteiten samenleven en waar mensen van verschillende culturen, origines, levensbeschouwingen en religies elkaar dagelijks ontmoeten.’

Elke vorm van discriminatie en haatzaaien met dezelfde kracht bestrijden. GroenLinks en D66 constateren dat de spanningen in de samenleving toenemen en dat verschillende gemeenschappen in Amstelveen in toenemende mate worden geconfronteerd met discriminatie en uitingen van haat. Zij roepen de Amstelveense samenleving en politiek op om hier niet selectief mee om te gaan en om elke vorm van haat en discriminatie met dezelfde kracht te veroordelen en beantwoorden. GroenLinks en D66 zullen de komende tijd actief werken aan initiatieven om deze boodschap krachtiger te laten doorklinken in Amstelveen.

Het recht op demonstreren koesteren. Ditzelfde geldt voor het demonstratierecht. Het recht om te demonstreren is een groot goed. Demonstreren tegen de Israëlische regering gebeurt veel en in veel verschillende vormen. De inhoud polariseert en de manier waarop er gedemonstreerd wordt vinden sommigen niet sjiek.

GroenLinks en D66 pleiten wel voor een zorgvuldige standpuntbepaling: antisemitisme en kritiek op de Israëlische regering zijn verschillende dingen. Ze mogen niet over één kam worden geschoren. De woordvoerders willen het precies formuleren: ‘ we staan om onze Joodse gemeenschap heen. En tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor iedereen die wil demonstreren tegen de verschrikkelijke dingen die er momenteel in Gaza gebeuren – binnen de grenzen die daarvoor gelden natuurlijk.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.