Bijgewerkt: 18 mei 2024

GGD-Amsterdam advies in verband met huisvesting studenten in Kronenburg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-06-2018

Volgens de GGD Amsterdam is het zeer onwaarschijnlijk dat studenten ernstige en blijvende gezondheidsschade oplopen als gevolg van vliegtuiggeluid in Kronenburg. Eerder zette het ministerie van Infrastructuur nog een streep door de gezamenlijke plannen met de gemeente Amstelveen. Reden waren volgens het ministerie de gezondheidsrisico’s.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol


Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol: 'Dit is goed nieuws voor al die jonge mensen die op zoek zijn naar een plek voor zichzelf. Het GGD advies toont aan dat de risico’s zo klein zijn dat het belang van wonen hier op de eerste plaats komt. Collega van Ruimtelijke Ontwikkeling Floor Gordon gaat de komende tijd aan de slag om te plannen verder te brengen.'

Advies huisvesting studenten Kronenburg. De gemeente heeft de bezwaren van het ministerie aan de GGD voorgelegd. In het nieuwe advies van de GGD (pdf 4 pagina’s) staat dat studenten behoren tot de minst gevoelige groep als het gaat om geluidhinder. Door hun jonge leeftijd ervaren studenten minder hinder dan andere groepen mensen en is de kans dat ze gezondheidsklachten ontwikkelen extreem klein. Daarbij is ook van belang dat studenten relatief kort op Kronenburg zullen wonen. Na hun studie moeten zij er immers weer weg.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een lege kantoorgebouw aan de Laan van Kronenburg 2 in Amstelveen


Uitbreiding studentencampus Uilenstede. De gemeente Amstelveen zet al langer in op de uitbreiding van studentencampus Uilenstede op Kronenburg. De kantorenlocatie kampt met structurele leegstand en is volgens het college uitermate geschikt voor transformatie naar studentenhuisvesting door de ligging naast de bestaande campus in de nabijheid van de VU.

Het college wordt daarin gesteund door de MRA, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. Ook zij zien unieke kansen om hier het grote tekort aan studentenhuisvesting op een hoogwaardige wijze in te lopen en een nieuw gebied te creëren in aansluiting op de campus van de VU en de Zuidas. Ook de Amstelveense gemeenteraad maakt zich hard voor uitbreiding via de unaniem aangenomen motie Uitbreiding campus Uilenstede.

Uit het GGD rapport: Conclusie. 'Studenten behoren tot de minst gevoelige groep als het gaat om geluidhinder. Omdat in Kronenburg geen nachtvluchten zijn, is geluidhinder overdag een noodzakelijke voorwaarde om ernstiger gevolgen op het hart-/vaatstelsel te kunnen ontwikkelen. Studenten die geen hinder hebben, ontwikkelen ook deze effecten niet. Omdat studenten op hun jonge leeftijd sowieso een zeer kleine kans hebben op cardiovasculaire klachten, omdat ze een relatief kort deel van hun leven in Kronenburg verblijven en nog vele jaren hebben om van eventuele schade te herstellen, is de kans dat studenten tijdens het wonen op Kronenburg cardiovasculaire ziekten krijgen door geluid extreem klein en altijd kleiner dan nagenoeg elke andere groep mensen die daar zou wonen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.