Bijgewerkt: 21 juni 2024

GGD verzamelt gegevens 7500 scholieren

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amstelland
20-10-2005

Enquête over geestelijke en lichamelijke gezondheid

GGD Amstelland – de Meerlanden verzamelt in oktober en november 2005 gegevens van 7500 scholieren in regio Amstelland en de Meerlanden. Leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs en praktijkscholen beantwoorden vragen over hun gezondheid, de thuissituatie, vrije tijd en leefstijl. Ook leerlingen van het ROC doen mee.

Eén van de taken van GGD Amstelland – de Meerlanden is het monitoren (periodiek verzamelen van gegevens) van de gezondheidssituatie van de jeugd. Ook het geven van voorlichting aan jongeren over hun gezondheid is een taak van de GGD. Monitoren gebeurde tot nu toe door middel van schriftelijke enquêtes. In het project E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting) worden gegevens via internet verzameld. De elektronische vragenlijst wordt afgenomen op school. Voordelen van deze methode zijn dat de verwerking van de gegevens minder tijdrovend is en jongeren het leuker vinden om de vragenlijst via de computer in te vullen. De klassikale uitvoering op school levert een hoge respons op waardoor een betrouwbaar beeld van de gezondheid van de jongeren ontstaat.

Persoonlijk gezondheidsprofiel, voorlichting en advies

Na het invullen van de vragenlijst kunnen leerlingen op internet hun persoonlijk gezondheidsprofiel lezen met voorlichting en advies. Dit gezondheidsprofiel is alleen op te vragen door de leerling zelf. De voorlichtingsboodschap en het advies zijn toegesneden op de situatie van de leerling. Leerlingen die meer informatie of advies wensen over een bepaald onderwerp worden verwezen naar relevante websites, de mentor op school of de GGD.

Schoolprofiel

Scholen ontvangen een rapportage over de gezondheidstoestand van hun leerlingen op groepsniveau. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele leerlingen. Het schoolprofiel geeft scholen een indruk van de leefstijl en gezondheid van hun leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarnaast krijgen scholen een beeld van hoe leerlingen de sfeer op school ervaren. De gegevens kunnen gebruikt worden voor het schoolgezondheidsbeleid.

Gemeente- en regioprofiel

De gegevens worden ook op gemeenteniveau geanalyseerd. Gemeenten kunnen het gezondheidsprofiel van 'hun jongeren' gebruiken voor het lokale jeugdbeleid en gezondheidsbeleid. Alle gegevens gezamenlijk vormen een regioprofiel.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.