Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Fusieconvenant woningcorporaties getekend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Eigen Haard / St. Lodewijk
23-06-2008

Op maandag 23 juni 2008 tekenden vertegenwoordigers van B en W van Amstelveen, de woningstichtingen St. Lodewijk en Eigen Haard en de huurdersraad St. Lodewijk een fusieconvenant.

De ondertekenaars zijn: de heer N. Nieman voor Eigen Haard, de heer P. Verhoeven voor St. Lodewijk, de heer C. Spinhoven voor de huurdersraad St. Lodewijk en wethouder Wonen, de heer R. Pols.

B en W zien in deze fusie diverse voordelen voor de volkshuisvesting in Amstelveen. Een belangrijk voordeel is dat het resulteert in een woningcorporatie met voldoende financiële draagkracht voor het realiseren van het groot onderhoud, woningverbetering, herstructurering en nieuwbouw.

Andere overwegingen zijn dat de woningstichting na de fusie het beleid van gematigde huurverhoging voorzet. Ook is de lokale verankering goed georganiseerd. Eigen Haard wil de dienstverlening verder verbeteren en ze neemt de prestatieafspraken tussen Amstelveen en St. Lodewijk over. Daarnaast vergroot een fusie de verbinding met de regio.

Convenant Eigen haard Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Remco Pols tijdens zijn speech


Toespraak Wethouder Pols:

Geachte aanwezigen, in het bijzonder de vertegenwoordigers van Eigen Haard en St. Lodewijk.

Ik ben zeer verheugd dat wij hier vandaag om de tafel zitten. Zo kunnen we de intentie van de fusie bekrachtigen. Formeel is dit niet vereist, maar ik ben heel blij dat we dit op deze manier kunnen doen. (De minister heeft besloten de fusie toe te staan, mede op basis van ons gemeentelijk advies- is nog niet het geval), ik hoef u er waarschijnlijk niet aan te herinneren dat het Amstelveens college van B en W positief is over deze ontwikkeling.

Ik zie als wethouder Wonen, grote voordelen voor de volkshuisvesting in Amstelveen. Ik kan mij echter goed voorstellen dat het geen eenvoudige stap is om te fuseren. Des te meer reden om met name de vertegenwoordigers van St. Lodewijk te complimenteren.

Het getuigt van moed om zo'n stap te nemen om een gezond volkshuisvestingsklimaat te bevorderen. Wat mij betreft dus alle reden tot vreugde vandaag, in de wetenschap dat de fusie resulteert in een woningcorporatie met voldoende financiële draagkracht voor het realiseren van groot onderhoud, woningverbetering, herstructurering en nieuwbouw.

Graag biedt het gemeentebestuur u dan ook bij deze gelegenheid een traktatie aan. Samen zullen we blijven werken aan een optimale volkshuisvestingssituatie in Amstelveen!

Convenant Eigen haard Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De overeenkomst tussen de partijen wordt getekend


Convenant Eigen haard Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Op de foto de heren vlnr: voorzitter Cor Spinhoven namens de huurdersraad St. Lodewijk, bestuursvoorzitter St. Lodewijk Peter Verhoeven, wethouder wonen Remco Pols en Nico Nieman statutair directeur van Woningstichting Eigen Haard


Woningstichting Eigen Haard

Eigen Haard is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de Volkshuisvesting in Amsterdam. Na verschillende fusies en overnames is Eigen Haard in 2002 een woningstichting geworden. De organisatie is inmiddels niet meer alleen actief in Amsterdam, maar ook in de regio's Aalsmeer, Amstelveen, Landsmeer, Lisse en de Zaanstreek.

Eigen Haard verhuurt en beheert in Amsterdam en omstreken ruim 45.000 woningen, garages en bedrijfsruimten.

Jaarcijfers

De Raad van Commissarissen heeft vorige week de jaarcijfers 2007 van Woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam vastgesteld. De financiële positie blijft gezond. Het jaarresultaat was na aftrek van belastingen € 3,1 miljoen. Ook de afgelopen jaren was het resultaat positief. De solvabiliteit laat zien dat Eigen Haard een vitale onderneming is die haar verplichtingen aan de maatschappij kan nakomen.

Convenant Eigen haard Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Nico Nieman statutair directeur van Woningstichting Eigen Haard


Over de nabije toekomst zegt Nico Nieman: ‘We organiseren ons bedrijf zo dat we sneller kunnen reageren op de marktomstandigheden. Dat is nodig om financieel gezond te blijven en een goede en innovatieve partner te zijn voor lokale overheden. We blijven hard werken aan vitale  wijken maar streven ondertussen naar groei in de regio.

We versnellen onze investeringen in bedrijfsmaatschappelijk onroerend goed. Deze groei realiseren we vooral door, op basis van gelijkwaardigheid, samen te werken met lokale partners. En daarbij is het essentieel om over een solide financiële basis te beschikken’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.