Bijgewerkt: 14 juli 2024

Fusie veiligheidsregio's niet haalbaar

Nieuws -> Brandweer

Bron: Brandweer Amsterdam-Amstelland
04-10-2010

Fusie veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland niet haalbaar. Nader onderzoek naar samenvoeging meldkamers en kenniscentra

In opdracht van de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Kennemerland onderzocht adviesbureau Price Waterhouse Coopers (PWC) in het voorjaar van 2010 de mogelijkheid om te fuseren tot één grote regio. Daarbij is gekeken naar de kansen om de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de organisaties te vergroten.

PWC betrok daarbij de verschillende veiligheidsrisico’s die de regio’s kennen, de territoriale congruentie en hun organisatieculturen. De bevinding van het adviesbureau – neergelegd in de Haalbaarheidsstudie Schaalvergroting Veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland - luidt dat een fusie van de drie regio’s op dit moment niet haalbaar is.

Kansrijker is het samengaan van twee regio’s. Een fusie van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland biedt daarbij de beste mogelijkheden. Tevens wordt geconstateerd, dat het vormen van een Interregionaal Veiligheidscentrum (IVC), waarin met name de huidige meldkamers opgaan, een zeer kansrijke schaalvergrotingsvariant betreft, waarvoor bestuurlijk commitment in alle drie de regio’s bestaat. Daarop aansluitend is ook de realisatie van een interregionale voorziening voor kennis- en expertise een zeer kansrijke schaalvergrotingsvariant.

De uitkomst dat een fusie tussen de drie regio’s niet haalbaar is, stoelt mede op het inzicht dat de verschillende drijfveren die er zijn om te fuseren  (verbetering van kwaliteit, efficiency en effectiviteit) op zich onderkend worden, maar deze geen doorslaggevende reden vormen voor een fusie.

Deze doelen kunnen ook bereikt worden door de samenwerking verder te intensiveren. De besturen van de drie veiligheidsregio’s hebben mede op basis hiervan geconstateerd dat een fusie nu niet haalbaar is.

Als vervolgstap ten aanzien van de mogelijke vorming van een IVC en een interregionale voorziening voor kennis- en expertise, zal een business case worden uitgevoerd. Daarin worden de voor en nadelen van een dergelijke samenvoeging nader onderzocht. Lees hier het Eindrapport Haalbaarheidsstudie (pdf).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.