Bijgewerkt: 24 oktober 2021

Fractievoorzitter PvdA-Amstelveen niet meer verkiesbaar

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
27-10-2013

De huidige voorzitter van de PvdA-fractie in Amstelveen, Dolf Veenboer, stelt zich niet meer verkiesbaar bij komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Dolf Veenboer is vanaf 2002 actief in de gemeentepolitiek, waarvan twee jaar als wethouder. “Het is tijd om na zo’n lange en mooie tijd het stokje aan anderen over te dragen” aldus Veenboer.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter PvdA-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 25 september 2013


Dolf Veenboer heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de politiek in Amstelveen en daarbij mooie resultaten behaald.” Denk maar aan de vernieuwing van onze schoolgebouwen, het vormgeven van de WMO, het behouden en bouwen van betaalbare woningen in Amstelveen, de vernieuwing van de sportterreinen bij de Sportlaan en nog veel meer” aldus Maaike Lürsen afdelingsvoorzitter van de partij in Amstelveen.

“Voor deze resultaten, voor zijn actieve en sociaaldemocratische betrokkenheid en zijn kwaliteiten als leider en verbinder zijn wij hem zeer erkentelijk”. De PvdA in Amstelveen heeft vele actieve leden. Hieronder bevindt zich veel talent, dat zich gemeld heeft om op de kandidatenlijst van onze partij te staan, zowel nieuwkomers als ervaren raadsleden.

Over een maand zullen de leden van de PvdA de kandidatenlijst definitief vaststellen en een nieuwe lijsttrekker kiezen. Het PvdA-bestuur heeft er alle vertrouwen in, dat er vanaf maart 2014 opnieuw een enthousiaste en sterke fractie zal komen. Een grote fractie, om de idealen van de sociaaldemocratie ook in Amstelveen te kunnen verwezenlijken.


PvdA raadslid Cynthia Lionahr Vernie ook niet herkiesbaar

Cynthia Lionahr Vernie heeft aan het bestuur van de PvdA-afdeling aangegeven de volgende periode niet meer beschikbaar te zijn als raadslid. Naar alle waarschijnlijkheid zal ze in de komende raadsperiode de gemeente verlaten en naar Amsterdam verhuizen met haar gezin.

Lionahr Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Cynthia Lionahr - Vernie, raadslid van PvdA-Amstelveen


En met die wetenschap vindt zij het niet passend om toch een plaats op de lijst te bezetten. Het bestuur waardeert haar zeer integere opstelling en is haar zeer erkentelijk voor al haar inzet in de raad de afgelopen jaren en betrokkenheid bij de PvdA. Vanzelfsprekend maakt ze deze raadsperiode af. En daarna blijft ze actief binnen de PvdA Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.