Bijgewerkt: 20 mei 2024

Fotograaf mag herpublicering van foto's op andere website verbieden

Nieuws -> Internet

Bron: Rijksoverheid/Hof van Justitie van de EU
11-08-2018

Voor het plaatsen op een website van een foto die met toestemming van de auteur vrij toegankelijk was, is voor het plaatsen van die foto op een andere website een nieuwe toestemming van de auteur vereist. Dat bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie op 7 augustus 2018. De rechtbank bevestigt dat je een foto niet zomaar opnieuw kunt publiceren waar je maar wilt op het internet, alleen maar omdat deze elders op het web vrij toegankelijk is.

Een Duitse fotograaf gaf de beheerders van een reiswebsite toestemming om één van zijn foto's op hun website te publiceren. Een leerling van een middelbare school in het Duitse Land Nordrhein-Westfalen downloadde die foto van de reiswebsite waar die foto vrij toegankelijk was, om een schoolpresentatie te illustreren. Vervolgens werd die presentatie gepubliceerd op de website van de school. De fotograaf heeft bij de Duitse rechter beroep ingesteld tegen de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen met het oog op een verbod op de reproductie van zijn foto. Tevens vordert hij een schadevergoeding van € 400,-. De fotograaf stelt dat hij alleen aan de exploitanten van de reiswebsite een gebruiksrecht heeft verleend en dat het plaatsen van de foto op de website van de school een inbreuk op zijn auteursrecht vormt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Groen voor de één betekent nog niet vrijheid voor de ander


In dit verband merkt het Hof op dat een dergelijke beschikbaarstelling moet worden onderscheiden van het beschikbaar stellen van beschermde werken door middel van een klikbare hyperlink die leidt naar een andere website waarop de oorspronkelijke beschikbaarstelling heeft plaatsgevonden. Voor het plaatsen van zo’n hyperlink is geen toestemming van de rechthebbende nodig, zo oordeelde het EU-Hof in de zaak C-466/12 Svensson e.a.

Anders dan hyperlinks die bijdragen tot de goede werking van het internet, draagt de beschikbaarstelling op de ene website zonder toestemming van de auteursrechthebbende van een werk dat eerder met toestemming van deze auteursrechthebbende op een andere website is geplaatst, niet in dezelfde mate bij tot deze doelstelling. Ten slotte merkt het Hof op dat het niet van belang is dat de auteursrechthebbende het gebruik van de foto door internetgebruikers niet heeft beperkt. De bescherming van de auteursrechthebbende geldt namelijk ook zonder een dergelijke formaliteit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.