Bijgewerkt: 19 april 2024

Fossielvrij elektriciteitsproductie is in 2022 met 20 % gestegen

Nieuws -> Technologie

Bron: CBS
06-03-2023

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 20 % gestegen in Nederland. De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 11 %. In 2022 kwam 40 % van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, een jaar eerder was dit 33 %. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

De productie van elektriciteit is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gelijk gebleven. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg met 20 % naar 47 miljard kWh. De productie uit zon nam met 54 % toe, die uit wind met 17 %. Dat hangt grotendeels samen met de gestegen capaciteit (zon +4 GW, wind +1 GW) en met meer gunstige weersomstandigheden. De productie van elektriciteit uit biomassa en waterkracht daalde.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Windmolen langs de snelweg A1 in de zomer van 2020

Minder elektriciteit uit aardgas. De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen nam in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 11 % af naar 67 miljard kWh. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 16 % naar 47 miljard kWh, mede door de hoge aardgasprijzen. De productie van elektriciteit uit kolen bleef met 16 miljard kWh gelijk aan een jaar eerder. Het opheffen van het productiemaximum bij kolencentrales, sinds juni 2022, heeft hierbij een rol gespeeld.

Meer invoer uit Verenigd Koninkrijk, minder uit Duitsland en Noorwegen. De invoer van elektriciteit is in 2022 met 11 % gedaald naar 19 miljard kWh. De uitvoer nam toe met 11 % naar 23 miljard kWh. Hierdoor is er weer sprake van een netto uitvoersaldo, in tegenstelling tot een jaar eerder toen er sprake was van een gering invoersaldo.

De invoer uit Noorwegen (-49 %) nam af, mede omdat daar minder elektriciteit uit waterkracht werd geproduceerd. Ook de invoer uit Duitsland daalde (-23 %), dit als gevolg van een afname van nucleaire productie. De invoer uit het Verenigd Koninkrijk liet juist een stijging zien door toename van productie uit wind.

Vanuit Frankrijk werd er minder elektriciteit uitgevoerd naar België en Duitsland, mede omdat er langdurig onderhoud was bij de Franse kerncentrales. Daardoor waren deze landen genoodzaakt een deel van hun elektriciteit elders te halen, ook omdat de productie uit nucleaire bronnen in eigen land was afgenomen. Mede daardoor steeg de uitvoer van elektriciteit uit Nederland naar België en Duitsland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.