Bijgewerkt: 26 september 2022

Focusgroepen microklimaat van start

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-04-2008

De gemeente Amstelveen heeft als uitgangspunt dat Schiphol alleen kan groeien als ook de hinder wordt beperkt. Meetbare hinder komt echter niet altijd overeen met de beleving van hinder. Daarom hebben de gemeente en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een aantal bewoners uitgenodigd om een ‘hinder top 5’ voor hun woongebied op te stellen. Deze focusgroepen zijn een vervolg op de microklimaatavond van 23 oktober 2007.

Schiphol info Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Op dinsdagavond 23 oktober 2007 werd een informatieavond over Schiphol gehouden in de aula van het Keizer Karel College


In iedere focusgroep zit een aantal bewoners en een vertegenwoordiger van het wijkplatform. De bewoners zijn geselecteerd uit degene die vragen hebben gesteld tijdens de microklimaatavond. Een vertegenwoordiger van BAS begeleidt de focusgroepen. De groepen brengen de komende tijd de hinder en overlast van het vliegverkeer in hun gebied in kaart. De gebieden zijn:  1. Westwijk, Bovenkerk, Bovenkerk/Legmeer, Oude Dorp,

  2. Keizer Karelpark, Groenelaan, Middenhoven, Waardhuizen, Nes a/d Amstel,

  3. Partimonium, Elsrijk, Stadshart, Bankras,

  4. Patrimonium Noord, Randwijck, Uilenstede, Kostverloren.


Op basis van de inbreng van de focusgroepen gaat de Luchtverkeersleiding Nederland in overleg met de gemeente onderzoeken of aanpassingen in routes of baangebruik mogelijk zijn die de hinder kunnen verlichten. Tijdens de volgende microklimaatavond zullen de gemeente Amstelveen en LVNL aangeven welke mogelijkheden er zijn. Deze avond wordt voor de zomer gepland.

Wethouder R. Pols was woensdagavond 2 april 2008 aanwezig bij de start van focusgroep 4. Daarbij benadrukte hij het belang van bewonersparticipatie bij het inventariseren van de hinder van Schiphol. Een vergelijkbaar traject in Rijsenhout heeft geleid tot aanpassing van een vliegroute. Dit tot tevredenheid van de bewoners, die nu minder overlast ervaren.

Tijdens de microklimaatavond van oktober zijn een groot aantal vragen gesteld aan de gemeente, de luchthaven Schiphol, LVNL en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het grootste gedeelte van deze vragen is inmiddels beantwoord. Binnenkort zijn ze te vinden op de website van de gemeente Amstelveen; www.amstelveen.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.