Bijgewerkt: 24 juli 2024

FloraHolland vertraagt invoering beeldveilen

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: FloraHolland
10-02-2010

FloraHolland gaat de invoering van beeldveilen vertragen en het overleg met kwekers en handel intensiveren. In contacten met kwekers en kopers heeft de veiling geconcludeerd, dat het huidige overleg niet door iedereen als voldoende is ervaren.

Op haar drie exportvestigingen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg) is FloraHolland op een deel van de veilingklokken aan het beeldveilen of beeldondersteunend veilen. Bij elke fase van invoering van beeldveilen kijkt de veiling altijd specifiek naar, hoe het met een bepaalde veilgroep op een bepaalde vestiging het beste kan werken.

Voorafgaand aan elke nieuwe stap wordt overlegd met kwekers en klanten van het betreffende product. Samen bekijken veiling, kwekers en handel in zo'n overleg hoe de randvoorwaarden om te kunnen beeldveilen, het beste kunnen worden ingevuld.

Veiling Amstelveen
(Foto FloraHolland - 2010)

Digitale veilingklokken in Naaldwijk. De klok heeft een schaalverdeling in 100 centen en heeft een wijzer die van hoog naar laag loopt. De veilingmeester zet hoog in en de kopers in de zaal kunnen op een knop drukken, om daarmee de prijs van de door hen gewenste partij vast te stellen


Het overleg wordt de komende tijd geïntensiveerd. Komend voorjaar staan er verschillende bijeenkomsten voor kwekers door het hele land gepland. Het tempo waarin FloraHolland beeldveilen verder introduceert, wordt op de uitkomsten van de overleggen afgestemd.

Belangrijkste doel van alle vernieuwingen is om de klok verder door te ontwikkelen. "Op de klok als prijsvormingsinstrument moeten we zuinig zijn. De prijsvorming staat daarbij bovenaan", aldus Dirk Hogervorst van FloraHolland.  Overigens is FloraHolland, net als haar kwekers en klanten, van mening, dat nu niet alle producten geschikt zijn om te gaan beeldveilen

Beeldveilen deel van vernieuwingen

FloraHolland heeft in de vernieuwing van de klok in korte tijd grote stappen gezet, waarbij een aantal zaken samenviel. Synchronisatie van de veilschema's van de drie exportvestigingen is nodig om een optimale prijsvorming te garanderen.

Om de veilschema's van de hoofdproducten te synchroniseren, was invoering van een extra klok op Naaldwijk en Rijnsburg noodzakelijk. Deze nieuwe klokken zijn intussen geïnstalleerd. Beeldveilen (en beeldondersteunend veilen) is sinds begin dit jaar bij de drie exportvestigingen op 11 van de 25 snijbloemenklokken ingevoerd.

De productfoto's, die bij beeldveilen en beeldondersteunend veilen door de kweker worden meegestuurd, geven klanten de mogelijkheid de informatie ook verder in de keten te gebruiken. Dit stimuleert het verkoopproces.

Bij beeldveilen kan daarnaast gestuurd worden op de betrouwbaarheid van de productinformatie. Producten met betrouwbare informatie kunnen eerder geveild worden. Beeldveilen zorgt ook voor loskoppeling van de logistieke stroom van het commerciële proces. Hierdoor ontstaan minder verstoringen van het veilproces en worden opstoppingen in de buffers van het logistieke proces voorkomen.

Overleg intensiveren

Naast het intensievere overleg met kwekers gaat FloraHolland verder overleggen met de handel over de invulling van de randvoorwaarden voor invoering van beeldveilen. Op basis van dit overleg en de overleggen met kwekers (onder meer via de FloraHolland Productcommissies) worden de vervolgstappen bepaald.

Per product wordt een planning gemaakt om te starten met beeldondersteunend veilen. Wanneer aan de randvoorwaarden is voldaan, kan de stap naar beeldveilen worden gezet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.