Bijgewerkt: 5 december 2021

FloraHolland Aalsmeer: tegenvallend 2009

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: FloraHolland
06-01-2010

Bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer realiseerde in 2009 een klokomzet van 1,13 miljard euro aan bloemen, kamer- en tuinplanten. Dat is een daling van 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De inkoop van bloemen en planten verschoof voor een deel van de klok naar directe verkoop door de landelijke bemiddelingsorganisatie FloraHolland Connect. Via Connect – vooral actief in de directe stromen tussen kweker en handelaar - werd voor 1,4 miljard euro verhandeld. Dat betekende een groei van 2 procent.

Voor veel productgroepen bleef de prijsvorming achter. Als grootste exportvestiging van FloraHolland ondervond Aalsmeer hinder van de economische crisis. De marktplaats is in staat geweest om de exploitatie en de bouw van handelsaccommodaties aan te passen aan de veranderende markt. Met ruimte voor innovatie, een sterk netwerk en een optimale dienstverlening werkt de marktplaats aan een positief resultaat. Hierbij staan klantgerichtheid en het verlagen van kosten ook in 2010 centraal.

Digitaal zakendoen in stroomversnelling

In 2009 heeft FloraHolland Aalsmeer opnieuw veel geïnvesteerd in commerciële, logistieke en technische vernieuwing. Zo zijn de inkoopmogelijkheden verder gemoderniseerd: de vernieuwing van tribune F is afgerond en inkopers hebben op tribune E en F op iedere werkplek standaard toegang tot vijf bloemenklokken.

Door de marktplaats op deze manier flexibeler in te richten, kunnen klanten op een efficiëntere manier inkopen. Daarnaast zijn de productgroepen iris en freesia in het afgelopen jaar overgegaan op beeldveilen. Samen met kwekers en handelaren vult de veiling het beeldveilen in 2010 verder in. Ook is veel tijd gestoken in het harmoniseren en afstemmen van veilschema’s tussen de exportvestigingen Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg.

Rode bloem Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Een prachtige bloem uit Aalsmeer


“Na een bewogen 2009 kijken we met vertrouwen uit naar 2010,” zegt Marcel Claessen, vestigingsmanager Aalsmeer. “Door te luisteren en nauw samen te werken met aanvoerders en klanten blijft de kracht van de marktplaats behouden.”

Vernieuwing in logistiek en ketenoptimalisatie

In 2009 is gewerkt aan het stroomlijnen van de aanvoer door onder meer het loskoppelen van het aanvoer- en keurproces. Daarnaast zijn verbeteringen bereikt op het gebied van ketenoptimalisatie door projecten als One-stop-docking: het in één dockbeweging afleveren van sierteeltproducten en ophalen van logistieke middelen. In het voorjaar werd het nieuwe Logistieke Middelen Centrum opgeleverd.

Verder heeft de invoering van unieke en uniforme locatiecoderingen de mogelijkheden tot Tracking & Tracing (het volgen van productstromen) verbeterd en de uitwisseling van elektronische transportopdrachten mogelijk gemaakt. In 2010 ligt de focus op het aanscherpen van de logistieke organisatie door onder meer de flexibilisering van arbeid.

Aandacht voor de omgeving

In het kader van de milieuwetgeving start FloraHolland Aalsmeer in 2010 met de bouw van een geluidswal aan de noordkant van de veiling. De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de Greenport Aalsmeer verloopt constructief. Van plannen maken verschuift het accent nu naar uitvoering van projecten in de Greenport Aalsmeer. Ook in 2010 is FloraHolland een stabiele werkgever. De veiling blijft medewerkers uitstekende doorgroeimogelijkheden bieden. Bloemenveiling FloraHolland mag zich in 2010 Top Employer noemen.

Volume FloraHolland nagenoeg gelijk

FloraHolland Aalsmeer is één van de zes vestigingen van de coöperatie FloraHolland. De veilingorganisatie realiseerde in het economisch lastige jaar 2009 een omzet van ruim 3,8 miljard euro aan bloemen, kamer- en tuinplanten. Dat was 5 procent minder dan het jaar ervoor, maar beter dan de oorspronkelijke prognose.

Alle FloraHolland-marktplaatsen samen verwerkten dit jaar ruim 12 miljard stuks bloemen en planten, wat nagenoeg gelijk was aan vorig jaar (-1 procent). Dat geeft aan dat de West-Europese consument ook bij een achterblijvende economie nog steeds een bloemetje of plant koopt.

Met duurzaamheid en innovatie loopt de sector volgens FloraHolland internationaal voorop. Zelfs in moeilijke tijden blijven kwekers innoveren met onder meer energieloze of zelfs energieleverende kassen en productiviteitsverhoging door kassenbouw in méér lagen.

Digitaal zakendoen is in de sierteeltketen in 2009 in een verdere stroomversnelling geraakt. FloraHolland verruimde de digitale mogelijkheden door uitbreiding van het aantal projectie- en beeldveilklokken.

De veiling zette dit jaar een belangrijke stap over de grens. Onderzoek naar samenwerking met de Duitse veilingorganisatie Landgard mondde uit in oprichting van de joint venture Veiling Rhein-Maas in Herongen (D). Daarin worden in oktober 2010 de klokactiviteiten van FloraHolland Venlo en Landgard samengebracht. Doel van de joint venture is de vorming van één sterke en internationaal georiënteerde marktplaats in de Euregio.

FloraHolland omvat naast haar zes (inter)nationale marktplaatsen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk en Eelde) en de landelijk opererende bemiddelingsorganisatie (FloraHolland Connect) ook een internationaal actieve afdeling Import. Bij de veilingorganisatie werken bijna 4400 medewerkers.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.