Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Flats Ambrosiuslaan op sloopnominatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
05-01-2006

De flats naast de voormalige Volvo-garage aan de Ambrosiuslaan staan op de nominatie gesloopt te worden. Dit blijkt uit het wijkactieplan Keizer Karelpark dat vorige week door B en W werd gepresenteerd.

In plaats van de te slopen flats moet er volgens bewonerswensen ruimte komen voor eventuele nieuwbouw, een supermarkt, of parkeerruimte. Daarmee moet verpaupering worden tegengegaan. De flats naast de Volvo-garage zijn in dermate slechte staat dat er soms stukken beton vanaf vallen.

Ook wordt nog altijd naarstig naar een oplossing gezocht voor de voormalige Volvo-garage, die sinds 2000 leegstaat en in 2004 na langdurige verwaarlozing werd gekraakt. Het imago van de garage wordt in de actieplannen beschreven als „zeer ongewenst" voor het op te waarderen winkelcentrum Van der Hooplaan.

Het afbreken van het leegstaande tankstation aan de Van der Hooplaan heeft inmiddels plaatsgehad hetgeen tot een verbetering van de parkeermogelijkheden heeft geleid, tot vreugde van de meeste buurtbewoners en winkeliers. Ook wordt gekeken naar de herontwikkeling van het pand waar jongerencentrum (je) De Bajes is gevestigd (Ouderkerkerlaan 2). Woningen hebben daar de prioriteit. Voor je De Bajes moet dan een ander onderkomen worden gevonden.

In Keizer Karelpark worden nog meer acties ondernomen, die moeten leiden tot een verbetering van het leefklimaat. Een aantal projecten is reeds opgezet, variërend van het verbeteren van trottoirs en fietspaden tot de studie naar een rotonde aan de kruising Van der Hooplaan/Sportlaan.

Ook wil men vrachtverkeer uit de wijk weren, hetgeen momenteel wordt onderzocht.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.