Bijgewerkt: 7 december 2023

Filet americain bevriezen om Toxoplasma infectie te voorkomen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM/Plos One
15-05-2019

In Nederland staat toxoplasmose op de tweede plaats van de ziektelast onder de door voedsel overgedragen pathogenen met een geschat gezondheidsverlies van 1.900 gehandicapten aangepaste levensjaren en een geschatte kosten van ziektekosten van 45 miljoen euro per jaar. Daarom zijn doeltreffende en bij voorkeur kosteneffectieve preventieve interventies gerechtvaardigd. Het invriezen van vlees dat bestemd is voor rauwe of ondergekookte consumptie en het verbeteren van de bioveiligheid in varkenshouderijen zijn veelbelovende interventies om Toxoplasma gondii infecties bij mensen te voorkomen. Door deze interventies in de praktijk toe te passen, zou het aantal infecties naar verwachting afnemen; de netto voordelen voor de samenleving zijn echter onbekend. Belanghebbenden die de kosten van deze interventies dragen, zullen niet noodzakelijkerwijs samenvallen met de interventies die de voordelen ervan hebben'- schrijven de onderzoekersin het Plos magazine.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2019)

Toxoplasma gondii in de longen van een duif. Twee tachyzoieten ingesloten in een parasitofore vacuolmembraan, een opname via elektronenmicroscopie


Wanneer het in ons land populaire broodbeleg filet americain minimaal 48 uur bij een temperatuur van -12 °C graden wordt ingevroren, dan wordt een Toxoplasma infectie voorkomen. Dit leidt tot een daling van de ziektelast van toxoplasmose, een daling van zorgkosten, kosten van speciaal onderwijs en kosten door productiviteitsverliezen. Dat blijkt uit een RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  onderzoek dat is gepubliceerd in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Toxoplasmose kan het gevolg zijn van het eten van rauwe vleesproducten en dan vooral filet americain. Deze infectie geeft bij het merendeel van de geïnfecteerde mensen weinig klachten, maar kan bij mensen met een ernstig onderliggend lijden zoals kanker, de ziekte van Crohn, orgaantransplantaties en bij zwangere vrouwen ernstige gevolgen hebben. Bij deze laatste groep kan toxoplasmose leiden tot miskramen, vroeggeboorten en aangeboren hersen- en oogafwijkingen bij het kind. Ongeveer 750 mensen worden jaarlijks ziek vanwege toxoplasmose waarbij het bij iets minder dan de helft gaat om aangeboren afwijkingen. Circa 50% van de ziektegevallen wordt toegeschreven aan het eten van vleesproducten.

De protozoaire parasiet Toxoplasma gondii (verder T. gondii genoemd) infecteert wereldwijd een derde van de menselijke bevolking en kan toxoplasmose veroorzaken. Verworven toxoplasmose bij immunocompetente personen komt in het algemeen voor zonder klinische symptomen, terwijl bij immunocompetente personen ongecontroleerde vermeerdering van de parasiet ernstige en potentieel fatale gevolgen kan hebben, zoals encefalitis. Tijdens de zwangerschap kan de parasiet worden overgedragen via de placenta en de foetus infecteren met een variërende ernst, van asymptomatische infectie tot levensbedreigende risico's voor de foetus en het kind.

Netto opbrengst tussen 10 en 30 miljoen. Het RIVM heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt van de interventie om standaard risicovolle vleesproducten in te vriezen. Vooral het invriezen van filet americain is gunstig omdat consumptie van dit vleesproduct een van de belangrijkste risico’s is op het krijgen van toxoplasmose door het eten van vlees. Zo blijkt uit eerder gepubliceerd onderzoek van het RIVM. De kosten van de interventie (hoger stroomverbruik om het vleesproduct af te koelen) zijn veel minder dan de opbrengsten. De netto opbrengsten zijn naar schatting 10 tot 30 miljoen euro per jaar, waarbij het overgrote deel van de opbrengsten schuilt in verbeterde kwaliteit van leven doordat de chronische gevolgen van toxoplasmose vermeden worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.