Bijgewerkt: 18 april 2021

Fijn stof onder Europese norm blijkt dodelijker dan eerder gedacht

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Universiteit Utrecht / RIVM / Gemeente Amstelveen
09-12-2013

Langdurige blootstelling aan fijn stof met concentraties onder de Europese norm, blijkt dodelijker dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een grote studie uitgevoerd onder leiding van de Universiteit Utrecht, gepubliceerd in The Lancet, een Brits medisch tijdschrift. Bij het onderzoek gebruikten de wetenschappers data van de European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). Het gaat om 22 cohortstudies onder ruim 360.000 Europeanen.

Uit onze bevindingen blijkt, dat er significante gezondheidswinst valt te behalen, wanneer de concentraties fijn stof verder worden verlaagd- aldus Rob Beelen, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht

Het onderzoek heeft betrekking op deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (PM2.5). Bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan dit fijn stof neemt het risico, dat iemand sterft met 7% toe, blijkt uit het onderzoek. “Dit is het verschil tussen een drukke straat in de stad en een plek zonder invloed van verkeer”, vertelt Rob Beelen, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Ozon Amstelveen
(Bron RIVM - 2013)

Ozon uurwaardes voor postcode 1181 in december 2013


“Het verband geldt voor concentraties ver onder de jaarlijkse luchtkwaliteitsnorm van de EU van 25 microgram per kubieke meter. De richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie is 10 microgram per kubieke meter. Uit onze bevindingen blijkt, dat er significante gezondheidswinst valt te behalen, wanneer de concentraties fijn stof verder worden verlaagd.”

Over het onderzoek

De wetenschappers gebruikten data van 22 cohortstudies in 13 Europese landen en deze omvatte 367.251 mensen. In hun analyses hielden zij rekening met andere risicofactoren als roken, sociaaleconomische status, leeftijd, overgewicht en opleiding. Het onderzoek werd gecoördineerd door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) bij de Faculteiten Diergeneeskunde en Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Fijn stof?

Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling.

Ozon Amstelveen
(Bron RIVM - 2013)

Fijn stof uurwaardes voor postcode 1181 in december 2013


Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt, dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.

Soorten fijn stof en herkomst

Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor 'Particulate Matter';

- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;

- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijn stof).

TNO onderzoek

In 2010 heeft TNO een onderzoek verricht naar fijn stof bij de toekomstige tunnelmonden van het tunnelplan A9 Amstelveen. Daaruit bleek, dat de concentratie fijn stof ruim onder de wettelijke grenswaarde zou blijven. Dit uitgaande van een tunnel met een lengte van 2.000 m. De verwachting is, dat er bij het nieuwe plan met een verdiepte ligging sprake is van een veel geringere concentratie fijn stof. Er komt immers geen tunnel met tunnelmonden. Het onderzoek, dat verricht zal worden in de planstudie die in 2014 wordt opgestart zal uitsluitsel geven. Overigens wordt opgemerkt, dat fijn stof vooral veroorzaakt wordt door vrachtverkeer. Personenauto’s zijn de afgelopen jaren veel schoner geworden. – staat er op de website van de gemeente Amstelveen. Download Actieplan luchtkwaliteit 2007 - 2015 van de gemeente Amstelveen (pdf, 46 pagina’s 2.857 kB)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.