Bijgewerkt: 4 december 2021

Feestelijke starthandeling van het bouwproject Appel- en Notenlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb/Dura Vermeer/Gemeente Amstelveen
13-03-2018

Op maandagmiddag 12 maart 2018 hielden de heer Jaco Plompen directeur bij Dura Vermeer Bouw Midden West BV, Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid en de heer Danny Wijnbelt directeur ontwikkeling bij woningcorporatie Eigen Haard, een toespraak in een feesttent op het bouwterrein in het Keizer Karelpark. Dit ter gelegenheid van de bouwstart voor 39 duurzame nieuwbouwwoningen, die eindelijk kon beginnen na het binnenhalen van alle vergunningen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het bouwterrein aan de Notenlaan 8 op 12 maart 2018


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Drukke gesprekken aan de Notenlaan op 12 maart 2018. Op de foto Danny Wijnbelt directeur ontwikkeling bij woningcorporatie Eigen Haard en Edwin Brockhoff makelaar


In de feesttent waren de toekomstige bewoners, ambtenaren, medewerkers van Eigen Haard en Dura Vermeer aanwezig en na de toespraken van de drie heren Plompen, Wijnbelt en Bot werd onder grote belangstelling een pvc-buis met dagbladen van 12 maart en de bouwtekening van de te bouwen woningen, door Peter Bot tezamen met een toekomstige bewoner van woning nummer 16 en zijn echtgenote, ingegraven op het bouwterrein. Vervolgens kon de bouw van de woningen aan de Apellaan/Notenlaan in Amstelveen daadwerkelijk beginnen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jaco Plompen directeur bij Dura Vermeer Bouw Midden West BV tijdens zijn toespraak


De eerste spreker was de heer Jaco Plompen: 'Allemaal hartelijk welkom tijdens deze feestelijke starthandeling van het project Appel en Notenlaan! Wij staan in het Keizer Karelpark, in een snel veranderende wijk van Amstelveen. Jullie zijn hier de kopers van de 19 koopwoningen, maar daarnaast realiseren wij nog 18 huurwoningen. Wij hebben van Eigen Haard deze opdracht gekregen en wij mochten het bouwen en ook ontwikkelen. Het plan kent een aantal ambitieuze doelstellingen, zoals de ‘0 – op de meter woningen’ – en dat houdt in, dat de woning minimaal zo veel energie moet produceren, als jullie als bewoners gaan gebruiken.

Dit is niet de eerste keer dat wij zo’n project uitvoeren en jullie moeten niet bang zijn, want even verder op de Startbaan waren wij vorig jaar bezig met de ‘0 – op de meter woningen’. Hiermee spelen wij goed in op de vraag om gasloze woningen te bouwen in Nederland. Dus wij hebben er al veel ervaring mee. De andere grote ambitie is de snelheid, want wij hebben in september 2017 het contract getekend en alles gaat volgens de planning! Wij gaan vandaag een bericht voor de toekomst begraven in een koker: de bouwtekeningen van het project met jullie namen en eventueel een boodschap en de krant van vandaag. Als hier in de toekomst over 100-200 jaar een nieuwe project wordt ontwikkeld, dan zullen de bouwers de koker vinden met het bericht van ons!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Danny Wijnbelt directeur ontwikkeling bij woningcorporatie Eigen Haard vertelt in zijn toespraak hoe belangrijk het is voor een gemeente, als de sociale huurwoningen niet worden bezet door mensen met een bovenmodaal salaris


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De 'happy few' - de toekomstige bewoners volgen de toespraken in de tent


Wij zijn hier al begonnen met de palen, maar wij boren ze in de grond om te zorgen dat dit in de buurt zo min mogelijk overlast geeft. Als jullie straks hier zullen wonen hebben jullie direct een goede verhoudeng met jullie buren!! En het is ook voor ons bouwers belangrijk. Vanmorgen is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden, dus dat betekent dat ons niets meer tegen kan houden en wij door kunnen bouwen. Ik wil tot slot jullie een hele fijne plezierige tijd toewensen met de realisatie van jullie woningen en dat jullie hier straks een hele mooie plek hebben in Amstelveen!' - eindige de heer Jaco Plompen zijn toespraak.

De volgende spreker was de heer Danny Wijnbelt directeur ontwikkeling bij woningcorporatie Eigen Haard: 'Wij zijn als Eigen Haard heel trots om aanwezig te zijn bij de start van de bouw. Eigen Haard is eigenlijk ook een Amstelveense wooncorporatie, wij hebben hier 10.000 woningen. Voor ons is dit project heel erg bijzonder, vooral door de ‘0 – op de meter woningen’. Wij hebben er alle vertrouwen in dat samen met Klimaatgarant, alles volgens plan gaat en zonder problemen zal verlopen.

Het tweede punt is dat wij hier ook iets kunnen betekenen voor de sociale huurwoningen. Als het lukt om mensen die nu in de sociale huurwoning wonen, te verleiden om hier een woning te kopen, dan komt er ergens een sociale huurwoning beschikbaar. Wat je vaak ziet is dat mensen in een sociale woning gaan wonen, door de jaren heen een inkomens carrière maken en vervolgens wel een beetje te goedkoop wonen. Van de 19 woningen zijn er 16 die straks worden bewoond door mensen die een huurwoning gaan achterlaten. Ik vind het echt fantastisch en wij zijn als Eigen Haard landelijk echt een voorloper. Dit plan is nog bijna nooit vertoond en daarom is dit project zo belangrijk!

Er zijn 18 middeldure huurwoningen die zo meteen worden verhuurd. Als je een woning wil huren in Amstelveen met een oppervlakte van 100-110 m² dan ben je al snel rond de 2000 euro per maand kwijt. Ongelooflijk! Dat gaan wij dus niet doen! Wij gaan onze woningen voor ongeveer 1000 euro per maand verhuren en dat is onze eigen keus. Daardoor laten wij geld liggen, maar daarmee zorgen wij ook dat mensen kunnen komen die niet aan de bak komen: de politieagent, de leraar en ook zo kunnen wij mensen stimuleren om een sociale huurwoning achter te laten!' – aldus de heer Danny Wijnbelt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid is heel trots op dit nieuwe duurzame woonproject in Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het publiek volgt de toespraken en hebben ook nog vragen


Peter Bot (BBA) wethouder was de laatste spreker en hij vertelde dat de gemeente Amstelveen 100% achter dit beleid staat, vooral om de doorstroming te verbeteren: 'Dat is wat wij nodig hebben, zo veel mogelijk mensen een goede woning te kunnen bieden!' De wethouder vertelde dat 375 mensen zich voor dit project hadden ingeschreven en 19 mensen daadwerkelijk een huis kregen. Hij sloot zijn toespraak af met: 'Ik wil jullie heel hartelijk feliciteren! Heel veel leefplezier en heel fijn dat jullie hier zijn om te wonen op deze plek!' Daarna ging het gezelschap naar buiten, waar, na het afschieten van de confettibuizen, de koker met het bericht voor de toekomst op het bouwterrein werd begraven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ook veel expats hebben op deze plek straks een leuke woning


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Bot begeleidt de leden van de begraafcommissie (bewoners van nr. 16) met de koker naar de geul, waar de berichten voor de toekomst worden begraven


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De koker wordt in de geul geplaatst


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Peter Bot wethouder Duurzaamheid is een ervaren koker-begraver en het zand ging vloeiend naar beneden, precies in de geul in een keer!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Alle betrokkenen volgen van een veilige afstand de procedure en ze realiseren zich dat hun droomwoning werkelijkheid wordt


Foto Amstelveen
(Bron Dura Vermeer - 2017)

Artist impression van de 39 zeer energiezuinige woningen aan de Appellaan-Notenlaan


In 2014 is gestart met de planvorming van de nieuwbouw aan de Appellaan/Notenlaan. De plannen zijn 24 juni 2014 aan de buurt gepresenteerd. Omwonenden hebben hierop hun reactie gegeven en zijn vertaald in een Startnotitie die op 2 september 2014 in het college van B en W is goedgekeurd. Op 16 september 2015 werd die in de Raadscommissie RWN behandeld en vervolgens werd deze op 1 oktober 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het schoolgebouw van het ROC-NOVA-College aan de Notenlaan 8 op 1 oktober 2013


In 2016 heeft de gemeente de school, die op het terrein stond en bracht een aanbesteding uit voor het bouwrijp maken, zodat de werkzaamheden konden starten in oktober 2017, zoals het aanvragen van de bouwvergunning. Direct omwonenden kregen daarover apart bericht. In december 2017 startte Eigen Haard met de bouw van de woningen. Als alles gebeurt volgens plan dan worden de woningen eind 2018 opgeleverd. Aan de noordzijde van het plan is de naam 'Zomerlindepad' toegekend aan een ontsluitingspad van de nieuwe woningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.