Bijgewerkt: 18 juni 2024

Feestelijke opening rest Beneluxbaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb.com
20-10-2005

Op donderdagmiddag 20 oktober 2005 was eindelijk zo ver. De Beneluxbaan is af. Er werd een feestje georganiseerd door de gemeente. Vanaf 15 uur mochten de kinderen uit de buurt nog één keer op de voor het verkeer afgesloten wegdek spelen.

Meisjes op ped(eigen collectie - 2005)


Lekker steppen op de lege weg


Voor genodigden en buurtbewoners begon het programma om 16.00 uur op het viaduct over de Noordammerweg. Daar werd stilgestaan bij het vele werk dat de laatste jaren is verricht in dit gebied. Voorbeelden zijn het bouw- en woonrijp maken van het terrein waar de Westwijzer op staat, de bouw van een houten voetgangersbrug, het viaduct over de Noorddammerweg, de aanleg van de rijweg van de Noordammerweg en de Beneluxbaan en natuurlijk het aanleggen van de fiets- en voetgangerstunnel.

Westwijzer viaduct(eigen collectie - 2005)


Basisschool Westwijzer vanaf het viaductWethouder Tiemessen(eigen collectie - 2005)

Wethouder Tiemessen in aantochtJongens op ped(eigen collectie - 2005)


Jongens op de stepTiemessen spreekt(eigen collectie - 2005)


Wethouder Tiemessen tijdens zijn openingstoespraakToeschouwers Tiemessen(eigen collectie - 2005)

De toeschouwers bij de openingHet laatste rondje(eigen collectie - 2005)

Het laatste rondje met de stepDe Beneluxbaan is klaar(eigen collectie - 2005)

De Beneluxbaan is eindelijk af. Als de provincie klaar is bij het kruispunt met het Schinkeldijkje, wordt de Beneluxbaan opengesteld. Naar verwachting is dat rond 24 oktober 2005.Geschiedenis Beneluxbaan vanaf 1992

Het project- en ingenieursbureau is al jaren bezig met de Beneluxbaan. Voor buitenstaanders is vaak moeilijk te zien wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Er gaat enorm veel werk vooraf aan de werkelijke uitvoering van iets dat simpel lijkt, het aanleggen van een weg. Straks als we allemaal gebruik maken van dit nieuwe stuk asfalt en het nieuwe kruispunt bij de Legmeerdijk, zullen we niet meer weten hoe het er vroeger ook al weer uit zag. Het lijkt wel alsof al dat werk nooit heeft plaatsgevonden en de situatie altijd zo was. Dat dat niet het geval is blijkt uit onderstaand overzicht.

Doortrekken Beneluxbaan tot Hammarskjödsingel

In 1992 was het noodzakelijk om de Beneluxbaan te verbreden en aan te sluiten op de Hammarskjödsingel. Westwijk was toen zo ver gevorderd dat een ontsluiting via de Beneluxbaan noodzakelijk was. Vandaar dat in 1992 werd gestart met het grondwerk van de Beneluxbaan vanaf het voormalige Rank Xerox-pand tot de Hammarskjöldsingel.

In die periode lag er een gronddepot in Westwijk met inhoud van ca. 10.000 m3 verontreinigd materiaal. Om van dit materiaal af te komen waren twee mogelijkheden, storten tegen een hoog tarief of een zogenaamde IBC-locatie inrichten. IBC staat voor inrichten, beheersen en controleren. Het verontreinigd materiaal werd klaargemaakt om te kunnen gebruiken als fundering van de toekomstige Beneluxbaan tussen de Noorddammerweg en de Legmeerdijk. Uiteindelijk was Amstelveen de eerste gemeente in de regio die - met instemming van het bevoegd gezag - een eigen IBC-lokatie had. Op de IBC-lokatie was eind 1993 de vooraf afgesproken hoeveelheid materiaal opgeslagen. Daarmee was de locatie vol en werd afgesloten.

In 1994 werd met de aanleg van de verharding van de Beneluxbaan vanaf het voormalige Rank Xerox-pand tot de Hammarskjöldsingel gestart. Amstelveen kreeg voor de eerste keer te maken met een arbitrage. Een van de aannemers was het niet eens met de uitvoeringsmethodiek, hij had een andere manier voor ogen. Hij kreeg zijn gelijk via een arbitragezaak, daarmee is de zaak opgelost. De samenwerking heeft er niet onder geleden. Dezelfde aannemer is tot op het laatst aan toe betrokken geweest bij de realisering van de Beneluxbaan.

In 1994 werd daarnaast voor het eerst een Europese aanbesteding in Amstelveen gehouden. Het ging om de aanleg van het fietstunneltje onder de Beneluxbaan, langs de Bovenkerkerweg. Ook dit tunneltje heeft een verhaal. Het is ontworpen om, zoals dat heet, op staal te funderen. De opwaartse krachten zouden de stabiliteit van de tunnel waarborgen. Achteraf is het maar goed dat er tijdig is ingegrepen. Er is namelijk toch besloten om heipalen onder de tunnel te slaan. Gelukkig maar, want anders zou er nu nog maar weinig van de fietstunnel te zien zijn.

Doortrekken Beneluxbaan van Hammarskjöldsingel tot Legmeerdijk

In 2002 kreeg Amstelveen de subsidie toegekend voor de doortrekking van de Beneluxbaan vanaf de Hammarskjöldsingel naar het kruispunt Schinkeldijkje/ Legmeerdijk. Er is toen snel begonnen met de aanleg van het viaduct over de Noorddammerweg. In 2003 zijn de aannemers gestart met deze klus en in 2004 werd het viaduct opgeleverd. Tijdens de aanleg van de grondlichamen in 1993/1994 was al rekening gehouden met dit viaduct. Zo werd het verkeer over de Noorddammerweg sinds deze tijd omgeleid via een voor bussen erg onhandige slinger, zodat er ruimte was voor het werk om het viaduct te realiseren. Deze slinger heeft er heel wat jaartjes gezeten. Inmiddels is de Noorddammerweg weer recht!

Bouw- en woonrijp maken terrein Westwijzer

In Westwijk, ook wel Pamper-city genoemd, is het aanbod aan schoolgaande kinderen groot. In 2002 was uitbreiding van de basisschool daar noodzakelijk. Er is gekozen voor een brede school; hier is je kind van de wieg tot de middelbare school van 's morgens vroeg tot 's avonds laat onder de pannen. Amstelveen lijkt zijn tijd ver vooruit te zijn! Het bouw- en woonrijp maken van het terrein van de Westwijzer is in 2002 begonnen. In 2003 vond de bouw van de school plaats.

Om een passende overgang tussen de bolletjes tunnel (het viaduct over de Noorddammerweg) en de moderne school te verwezenlijken moest een bijzondere ontsluiting en een schoolplein gerealiseerd worden. Dat is vormgegeven door een prachtige keermuur met poort en sierhekwerk.
Om van de Westwijzer naar Westwijk te komen, en vice versa, is een fiets/voetgangers verbinding aangelegd bij "Beeckensteyn". Beide projecten zijn gerealiseerd in de laatste helft van 2004.

Reconstructie Legmeerdijk/Schinkeldijkje door Provincie

In de tussentijd was de Provincie begonnen met de reconstructie en aanpassing van de Legmeerdijk en het Schinkeldijkje. Amstelveen moest aansluiten op deze kruising, waardoor de druk werd opgevoerd. Amstelveen moest het grondwerk en de verhardingen nog aanbrengen. Het grondwerk werd aangelegd in tweede helft van 2004.

Discussie rondom de fietsvoorziening

Eind 2003 ontstond de discussie over hoe en waar fietsers vanaf de Hammarskjöldsingel de Beneluxbaan moesten passeren. In gesprekken met bewoners kwamen enkele varianten naar voren die allemaal voor- en nadelen hadden. Uiteindelijk is gekozen voor de combinatie van een fiets- voetgangerstunnel en een gelijkvloerse kruising. Toen dit besluit was genomen, was er veel haast bij het realiseren van de fiets-voetgangerstunnel. Deze moest tenslotte klaar zijn voordat het asfalt van het laatste stuk Beneluxbaan werd gestort.

Eco-zone

De tunnel moest verder nog passen binnen de eco-zone die rondom de Beneluxbaan is aangelegd. Rondom de tunnel moest een route zijn, waar padden, hagedissen en andere inheemse diersoorten hun wandeling kunnen voortzetten. Met behulp van experts op dit gebied, is ook dit in de korte tijd die ervoor was, gerealiseerd.

Design and Construct

Na de ontwerpfase bleek de tijdsdruk zo hoog dat dit werk niet op de normale wijze voorbereid en uitgevoerd kon worden. Er is toen gekozen voor een innovatieve aanbestedingsmethode, een zogenaamd D en C contract (design en construct overeenkomst). Dezelfde aannemer die de tunnel bij de Noorddammerweg gerealiseerd had, durfde deze uitdaging aan.

Innovatief aan deze methode is dat de gemeente niet meer betrokken is bij het uitvoerende traject. Grof gezegd komt de gemeente pas weer in beeld als er linten doorgeknipt kunnen worden. De aannemer neemt daarmee dus de verantwoordelijkheid voor een integraal pakket, van tekening tot afgerond project.
De voorbereiding en de bouw heeft in de periode van september 2004 tot bouwvak 2005 plaats gevonden.

En dan nog even snel het asfalt erop...

Half oktober 2005 was de deadline dat het asfalt op de Beneluxbaan moest zitten. De druk was hoog. Terwijl de laatste hand aan de tunnel werd gelegd, stonden de asfaltspreidmachines al te ronken. De wegenbouwaannemer moest binnen zes werkweken het tracé aanpassen, de riolering, de fundering en het asfalt aanbrengen. Daarnaast moesten de lichtmasten geplaatst worden, de verkeerslichten moesten rood, groen en oranje schijnen en de ANWB-borden moesten geplaatst worden, zodat de nieuwe situatie niet leidt tot spoorzoeken.

Als je er op terug kijkt, realiseer je je des te meer dat er een geweldige prestatie is geleverd door de vele betrokkenen De belangrijke spin in het web was het project- en ingenieursbureau.

De Beneluxbaan is een project geweest met hoogte- en dieptepunten.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.