Bijgewerkt: 23 juli 2024

Factuurfraude bij de gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-09-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de Raad,

Ik wil u graag informeren over een recent geval van factuurfraude en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen. Al enige jaren wordt de gemeente Amstelveen geconfronteerd met tientallen pogingen van externen om met spookfacturen en vervalste facturen onterechte betalingen te doen. Tot dusver is het gelukt om geen onterechte betalingen te doen. Ik moet u nu echter melden, dat deze maand een bedrag van ruim € 12.000 op basis van een externe frauduleuze handeling is betaald.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


Een bestaande leverancier die opgedragen werkzaamheden voor ons uitvoert maakte een factuur voor de geleverde prestaties. In de keten van het aanmaken van de factuur door de leverancier, via de postbezorging tot de registratie van de factuur in onze financiële administratie is op onopvallende doch frauduleuze wijze het, waaraan het bankrekening- nummer van die leverancier is gewijzigd, met als doel de gemeente aan die fraudeur te laten betalen.

Ik heb aangifte laten doen bij de politie. De onterechte betaling is door de bank van de rekeninghouder onderschept en in samenspraak met onze huisbank terugbetaald aan de gemeente. Ruim € 11.500 is inmiddels terug ontvangen en de verwachting is, dat deze week ook het ontbrekende bedrag van € 650 wordt terugontvangen. Er is direct in onze bestanden nagegaan in hoeverre het een geïsoleerd geval betreft en dat blijkt zo te zijn. Ook zijn direct de interne beheersmaatregelen verder aangescherpt door:

De bevoegdheid om crediteuren aan te maken en om bankgegevens te wijzigen bij medewerkers neer te leggen die geen rol spelen in het crediteurenproces. De medewerkers die crediteuren aanmaken en bankgegevens wijzigen moeten vooraf de gegevens navragen bij de betreffende crediteur en een recent rekening- afschrift overleggen

Dagelijks worden van de vorige dag alle aangemaakte crediteuren en gewijzigde stamgegevens nog eens door of namens de teamleider gecontroleerd. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de beheersmaatregelen, waarover ik u in mijn brief van 20 januari 2015 informeerde. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.