Bijgewerkt: 28 september 2022

Facts & Figures 2021 van Amstelveen is gepubliceerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-09-2021

Voor het eerst in 13 jaar daalde het aantal inwoners in Amstelveen. Op 1 januari 2021 telde de gemeente 90.830 inwoners, ruim 850 minder dan het jaar ervoor. Belangrijkste reden is dat in 2020 minder nieuwe internationals zich in Amstelveen vestigden. Ondanks de coronapandemie nam het aantal bedrijven in onze gemeente toe, maar de groei was minder dan in voorgaande jaren.

Facts & Figures is een jaarlijkse uitgave van de gemeente met statistieken over de Amstelveense bevolking, zoals leeftijdsopbouw, geboorte en sterfte en herkomst. Daarnaast geeft Facts & Figures inzicht in de economische structuur, onderwijs, cultuur, sport, veiligheid en werkgelegenheid. Vanwege het grote aantal internationals en internationale bedrijven in onze gemeente is er ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Tjapko Poppens schrijft in het voorwoord van het rapport: 'Voor u ligt de nieuwste uitgave van Facts & Figures. Het zal u niet verbazen dat de coronapandemie invloed heeft op de cijfers. Voor het eerst in 13 jaar daalde het aantal inwoners in onze gemeente. Op 1 januari 2021 telde Amstelveen 90.82 inwoners, ruim 850 minder dan het jaar ervoor. Belangrijkste reden is dat in 2020 minder nieuwe internationals zich in Amstelveen vestigden. Ondanks de coronapandemie nam het aantal bedrijven in onze gemeente toe, maar de groei was minder dan in voorgaande jaren.

Ook deze Facts & Figures biedt weer veel nuttige informatie over Amstelveen. Naast statistieken over de bevolking, zoals leeftijdsopbouw, geboorte en sterfte en herkomst, geeft Facts & Figures u inzicht in onder andere de economische structuur, onderwijs, cultuur, sport, veiligheid en werkgelegenheid. Maar Facts & Figures is meer dan Amstelveen in cijfers en tabellen. Het laat zien dat Amstelveen in al haar diversiteit een levendige, dynamische gemeente is.

U vindt ook veel informatie op www.amstelveen.incijfers.nl, een databank met actuele gegevens. U kunt zelf tabellen samenstellen over thema’s zoals bevolking, wonen, bedrijvigheid en onderwijs. Veel cijfers zijn op wijkniveau en over meerdere jaren beschikbaar.

Als burgemeester van deze mooie gemeente vind ik dit soort zaken interessant, maar ik hoop dat Facts & Figures ook voor u waardevolle en nuttige informatie bevat. Kortom, Facts & Figures is voor iedereen die, al dan niet beroepsmatig, geïnteresseerd is in Amstelveen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Druk in het Winkelcentrum Amstelveen op het terras van het BLVD Café op de zonnige zondagmiddag 5 september 2021


De daling van het aantal inwoners is naar verwachting incidenteel. De bouwprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd, gaan leiden tot meer woningen en een groei van het aantal inwoners. Er wonen iets meer vrouwen dan mannen in Amstelveen en de gemiddelde leeftijd is de laatste jaren gedaald door de instroom van jonge gezinnen. De gemiddelde leeftijd in Amstelveen is 41,2 jaar, in Nederland 42,2 jaar. Inmiddels heeft 20% van de bevolking een niet-Nederlandse achtergrond. De Indiase gemeenschap is met ruim 4.500 personen de grootste, gevolgd door de Japanse en Britse gemeenschap. In totaal wonen in Amstelveen 139 verschillende nationaliteiten.

Groei aantal bedrijven. Amstelveen heeft door haar ligging een gunstige economische uitgangspositie. Veel (internationale) bedrijven hebben hun weg naar Amstelveen weten te vinden. De zakelijke dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen. Het aantal bedrijven groeide de afgelopen jaren tot 11.500 vestigingen met 55.500 werkzame personen. Het aantal eenmanszaken en ZZP-ers groeide het snelst. Door de coronapandemie bleef de groei vorig jaar iets achter. De bevolking van Amstelveen is relatief welvarend. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is hoog opgeleid. In de rest van Nederland is dat 40%. Het aantal werkzame personen in Amstelveen is met 69% ook hoger dan in de rest van Nederland. Facts and figures 2021 (pdf 52 pagina’s). Kijk ook rond op de website: Alle cijfers van de gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.