Bijgewerkt: 23 juli 2024

FJN aangifte tegen wethouder Raat is door het OM geseponeerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-08-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed, informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over, dat de aangifte van Federatief Joods Nederland tegen hem niet verder wordt behandeld door het Openbaar Ministerie:

Geachte leden van de gemeenteraad,

In het kader van de transparantie het volgende: van het Openbaar Ministerie heb ik bijgevoegde brief ontvangen. De heer Loonstein heeft op 3 augustus 2016 namens Federatief Joods Nederland aangifte tegen mij gedaan. Deze aangifte is op 15 augustus 2016 door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Ik heb de informatie voor kennisgeving aangenomen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed


Arrondissementsparket Amsterdam

Geachte heer Loonstein,

Op 3 augustus 2016 heeft u aangifte gedaan tegen uitlatingen van de Amstelveense wethouder H. Raat. Onder punt 4 van uw brief heeft u de betreffende uitspraken weergegeven. Om strafbaar te zijn op basis van art 137c Sr dienen uitlatingen, al dan niet in samenhang met het grotere geheel waar zij deel van uitmaken, discrediterende conclusies te bevatten over een groep mensen. Dat doen deze uitlatingen niet, zelfs niet in de verregaand impliciete verte. Op grond hiervan zijn deze uitlatingen niet strafbaar op grond van art 137c Sr.

Andere strafartikelen zijn niet van toepassing. Een vervolging van betreffende wethouder voor deze uitlatingen is derhalve niet aan de orde.

Ik wil u er ten overvloede op wijzen, dat Holocaustontkenning slechts strafbaar is indien (ten minste) aan het criterium wordt voldaan zoals dat in de eerste alinea van deze brief is geformuleerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Officier van Justitie, P. Velleman

Lees over de voorgeschiedenis van de aangifte door FJN tegen wethouder Raat op de website van Amstelveen.blog.nl door Johan Bos op 4 augustus 2016Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.