Bijgewerkt: 18 juni 2024

Extra verdieping op bestaande gebouwen met subsidie van de provincie

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
27-05-2024

Schriftelijke vragen conform artikel 44 reglement van orde voor de gemeenteraad Amstelveen 2024. Actief voor Amstelveen heeft kennisgenomen van de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen, die de Provincie Noord Holland geeft voor het bouwen van een extra verdieping op bestaande bouw.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com- 2022)

Gonnie van Rietschoten raadslid van Actief voor Amstelveen

Gelet de hoge druk op de lokale woningmarkt en de nog schaarse ruimte in Amstelveen, is elke vorm van het toevoegen van extra woningen een noodzakelijke stap. Zeker als daar subsidie voor gegeven wordt. Met deze subsidie kan het zogenaamde “optoppen” betaalbaar blijven en bestaat de mogelijk om betaalbare woningen toe te voegen aan de woningvoorraad.

Foto Amstelveen
(Foto Annet Delfgaauw- 2023)

Het vijf verdiepingen tellende Aquariusflat werd gestript tot op het betonnen skelet, opnieuw ingepakt en op innovatieve wijze opgetopt met een extra verdieping van hout

Om ervoor te zorgen, dat Amstelveen kan doorgaan met het toevoegen van een extra verdieping op bestaande bouw, zoals ook is gebeurd bij de Aquariusflat, heeft Actief voor Amstelveen de volgende vragen aan het college:

-Is het college bekend met deze subsidieregeling van de Provincie?

-Zo ja, is er inmiddels meer informatie opgevraagd bij de Provincie inzake deze subsidieregeling? Zo nee, waarom niet?

-Is het college voornemens woningen toe te voegen aan de huidige woningvoorraad door middel van een extra verdieping op bestaande bouw indien Amstelveen in aanmerking komt voor deze subsidieregeling en welke bestaande bouw zou daarvoor in aanmerking komen?

-Aangezien subsidiegelden normaliter beperkt beschikbaar zijn, zien wij beantwoording op onze vragen dan ook zo spoedig mogelijk tegemoet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.