Bijgewerkt: 30 september 2023

Extra veiligheidsmaatregelen bij fietspad 'Zwarte Pad' Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-11-2009

De gemeente Amstelveen neemt op korte termijn concrete maatregelen, om de verkeersveiligheid op de kruispunten met het fietspad langs de museumspoorlijn te vergroten. Aanleiding is de gewijzigde voorrangssituatie. Sommige automobilisten en fietsers geven aan de verandering momenteel nog onvoldoende op te merken.

Fietspad Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het fietspad, 'Zwarte Pad' loopt langs de museumtramlijn ook in de Zetterij


De Stadsregio Amsterdam adviseert de gemeente zo snel mogelijk een verkeersveiligheidsaudit uit te laten voeren. Een gecertificeerde auditor gaat na welke maatregelen de verkeersveiligheid op de kruispunten van het fietspad kunnen verbeteren.

Hiervoor hebben zij diverse onderzoeksmethoden tot hun beschikking; een schouw, de ontwerptekeningen, interviews, ongevallenregistratie, checklists etc. Het rapport met daarin de uitkomst moet binnen twee maanden zijn afgerond.

Vooruitlopend op het rapport brengt de gemeente markering aan op het fietspad die aangeeft dat fietsers een kruising naderen en extra moeten opletten. Ook komt er, binnen één à twee weken, meer verlichting bij de Molenweg, Amsterdamseweg en Zetterij.

Tenslotte denkt de gemeente aan een maatregel, om de snelheid van het kruisende autoverkeer te verminderen. Joss Tabak, wethouder verkeer: ‘Elders in de regio (gemeenten Diemen, Haarlem en stadsdelen Oost-Watergraafsmeer en Zuideramstel in Amsterdam) zijn goede ervaringen met flexdrempels. Deze drempels zorgen ervoor dat auto’s hun snelheid moeten minderen.

Bussen, waaronder die over de Molenweg, rijden in de buurt van de kruising al minder hard, omdat er een bushalte in de omgeving is. In tegenstelling tot de gewone drempel is de flexdrempel wel comfortabel voor de bus omdat de drempel inveert door het gewicht van de bus.

De flexdrempels kunnen we als experiment bij de Molenweg aanbrengen. De audit moet vervolgens uitwijzen of deze maatregel ook geschikt en gewenst is voor de overige kruispunten’. De gemeente kan voor alle ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren een subsidieaanvraag indienen bij de Stadsregio Amsterdam.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.