Bijgewerkt: 6 december 2023

Extra toezicht op jeugd Middenhoven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
21-11-2007

Er komt weer uitbreiding van het toezicht rond het winkelcentrum Middenhoven om de overlast door jongeren te verminderen. Dat hebben burgmeester Jan van Zanen en wethouder Yeter Tan aangekondigd.

De beide bestuurders reageren daarmee op vragen van de fractie van de VVD, die vorige week constateerde dat de overlast weer toeneemt en dat bewoners serieus overwegen te verhuizen. Van Zanen en Tan zijn persoonlijk bij de betrokken bewoners gaan kijken.

Herbert Raat Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

VVD-raadslid Herbert Raat


VVD-raadslid Herbert Raat, indiener van vragen over de kwestie, is blij met de maatregel. Maar hij ziet het ook als slechts een begin. Er moet meer gebeuren.

,,De kern van het probleem is dat ons jongerenbeleid vooral gericht is op de groep van vier tot twaalf jaar,” zegt Raat. ,,Maar we moeten nu een slag slaan voor de groep van 12 tot en met 21 jaar, want dat is de groep die de meeste overlast geeft. Dat betekent dat de gemeente het geld dat nu aan jeugdbeleid wordt uitgegeven anders moet gaan inzetten. Over de invulling van dat jongerenbeleid moeten we het de komende tijd gaan hebben.”

Raat denkt dat ook zeker het jongerencentrum Galjoen op maandag en dinsdag geopend moet zijn. Nu is het op die dagen dicht en dan is er de meeste overlast. Verder vindt hij het belangrijk dat ook de ouders van de overlast gevende jongeren worden aangesproken.

Het VVD-raadslid wil ook kritisch kijken naar het werk van welzijnsorganisatie Cardanus: ,,Die doet prima werk op veel gebieden, maar misschien dat we als gemeente voor deze taak wellicht een andere partner moeten zoeken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.