Bijgewerkt: 15 juli 2024

Extra frequenties voor mobiele internetdiensten

Nieuws -> Internet

Bron: Europees Parlement
11-05-2011

Met een grote meerderheid heeft het Europees Parlement woensdag 11 mei 2011 plannen goedgekeurd, die de verspreiding van mobiel internet moeten versnellen. Bovendien willen de Europarlementsleden dat Europa verder gaat en wereldwijd het voortouw neemt op het vlak van informatie- en communicatietechnologie.

Breedband internettoegang op hoge snelheid voor alle Europese burgers en ondernemingen, ook in dunner bevolkte, of afgelegen gebieden, kan alleen met draadloos internet, en daar zijn speciale radiofrequenties voor nodig. Die kunnen beschikbaar worden door de verdeling van het zogenaamde "digitaal dividend" - de radiofrequentiebanden, die vrijkomen na de omschakeling van analoge naar digitale televisie.

Het eerste programma voor het radiospectrumbeleid (RSPP), een essentieel onderdeel van de Digitale Agenda, heeft tot doel om de hele EU tegen 2013 van toegang tot het internet te voorzien en iedereen tegen 2020 een verbindingssnelheid van minstens 30 Mbps (Megabit per seconde) te garanderen. Op die manier beoogt het programma de digitale kloof te overbruggen.

Hoewel de toewijzing van frequenties een nationale bevoegdheid is, moeten de regels over de verdeling van het spectrum tussen providers en internetgebruikers op Europees niveau worden bepaald. Het RSPP moet het gebruik van het spectrum coördineren en zorgen voor een maximale flexibiliteit en beschikbaarheid. Volgens diverse studies neemt het mobiele dataverkeer snel toe en verdubbelt het momenteel elk jaar in omvang. Tegen dit tempo zal het mobiele dataverkeer tegen 2014 in vergelijking met 2009 praktisch 40 keer zo groot zijn.

Hokmark Amstelveen
(Foto Peter Knutson - 2011)

Anders Gunnar Hökmark (1952) is een Zweedse politicus en lid van het Europees Parlement voor de conservatieve partij, een deel van de Europese Volkspartij


Sneller internet - een noodzaak voor een bloeiende moderne economie

"Ik wil, dat Europa de beste breedbandcapaciteit en de hoogste snelheden heeft, zodat we de thuishaven kunnen worden voor de ontwikkeling van alle nieuwe diensten die cruciaal zijn voor de moderne economie. Ik wil dat Europa de thuishaven wordt van de volgende generatie van Google's Yahoo's, Apple's en alle andere bedrijven die uitingen zijn van zowel concurrentievermogen als innovatie", zei Gunnar Hökmark (EPP, SE), die in het EP verantwoordelijk is voor deze wetgeving, maandag in een debat.

800 MHz - mobiele internetfrequentie vanaf 2013

Volgens voorstellen van de Europese Commissie zouden de lidstaten de 800 MHz frequentieband tegen uiterlijk 1 januari 2013 beschikbaar moeten stellen voor geharmoniseerd gebruik van draadloze breedbanddiensten.

Het Parlement heeft een amendement aangenomen, waarmee het de lidstaten de mogelijkheid wil geven om in het geval van problemen in verband met de grensoverschrijdende coördinatie van frequenties met één of meer derde landen tot minstens eind 2015 om uitstel te kunnen vragen.

Na 2013 moet de EU van de Europarlementsleden nog verder gaan: de 1,5 GHz-band (1452-1492 MHz) en de 2,3 GHz-band (2300-2400 MHz) moeten ook beschikbaar worden voor mobiele breedband, terwijl het spectrum voor mobiel dataverkeer tegen 2015 een omvang van ten minste 1200 MHz moet hebben.

De Commissie moet de capaciteitseisen voor draadloze breedbanddiensten voortdurend monitoren en in samenwerking met de lidstaten beoordelen of er stappen ondernomen moeten worden om extra spectrumbanden, zoals de 700 MHz-band, te harmoniseren.

Volgende stappen

De Raad van ministers zal het wetgevingsvoorstel op 27 mei 2011 bespreken. Er is nog geen akkoord tussen het Parlement en de Raad, die beide medebeslissingsbevoegdheid hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.