Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Extra aanpak jeugdoverlast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
11-04-2007

De gemeente neemt extra maatregelen om te voorkomen dat de overlast door jongeren in vooral Waardhuizen/ Middenhoven en ook in Westwijk opnieuw oplaait. De nadruk ligt op preventie.

De laatste maanden is de overlast, die vorig jaar zomer een piek bereikte, sterk teruggelopen. Toch blijven zich incidenten voordoen, zoals geluidsoverlast en vernielingen. Een van de manieren waarop Burgemeester en Wethouders nieuwe overlast willen voorkomen is het uitbreiden van het jongerenwerk op straat.

Er moeten meer ambulante jongerenwerkers beschikbaar komen, zodat die op meerdere plekken tegelijkertijd actief kunnen zijn. Met de uitbreiding is een bedrag gemoeid van ruim zeventigduizend euro. Ook komt er een programma om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Verder blijven tenminste tot oktober 2007 maatregelen van kracht die de gemeente in de zomer nam samen met politie, jongerenwerk, opbouwwerk, justitie en het Jeugdinterventieteam (JIT).

De overlast speelt vooral rond de heuvel in het park Middenhoven, waar zich afgelopen zomer groepen verzamelden van tot wel veertig jongeren.

Deel jongeren crimineel

De jongeren schreeuwden en ruzieden in het park en scheurden heen en weer op brommers, avond aan avond en tot diep in de nacht. Het drinken van alcohol speelde daarbij een belangrijke rol. Om het probleem te bestrijden heeft de gemeente onder andere opvang georganiseerd voor de jongeren in het Galjoen.

De politie reageerde niet altijd adequaat, omdat meldingen van bewoners via 0900-8844 vaak niet goed doorkwamen bij het wijkteam Amstelveen-Zuid. De politie heeft dat inmiddels verbeterd. Overigens zijn bewoners weinig geneigd om de overlast te melden. Het aantal incidenten is daarom in werkelijkheid veel groter dan is af te leiden uit meldingen. De gemeente schat dat de werkelijke overlast vier keer zo groot is.

De politie heeft ook een aantal jongeren van de Middenhoven-groep aangepakt die zich bleek in te laten met criminele activiteiten, zoals vernielingen, inbraak, straatroof en zinloos geweld. Het politieoptreden heeft geleid tot minder overlast, maar bij de jongeren heeft dit wel kwaad bloed gezet.

Weliswaar is de overlast de afgelopen maanden sterk teruggelopen, maar de gemeente tekent daarbij aan dat het voor jongeren in de winter minder plezierig is om buiten regen en kou te trotseren. De gemeente doet dan ook geen voorspellingen over hoe de situatie zich komende zomer ontwikkelt.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.