Bijgewerkt: 18 juni 2024

Expositie van de Chinese kunstenaar Li Jikai geopend in Amstelveen

Nieuws -> Cultuur

Bron: Amstelveenweb / Museum Jan van der Togt
12-12-2014

Tijdens de stormachtige donderdagavond van 11 december 2014 kwamen er toch veel belangstellenden naar het Museum Jan van der Togt om de opening bij te wonen van de Chinese kunstenaar Li Jikai. Van 10 december 2014 tot en met 1 februari 2015 zijn van deze kunstenaar schilderijen en werken op papier te bezichtigen in het museum. De expositie – georganiseerd en samengesteld door Selena Yang – is een samenwerking tussen Museum Jan van der Togt en het Wuhan Art Museum, waar het werk van Li Jikai eerder te zien was.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Voor de officiële opening van de tentoonstelling bekijkt Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen met de Chinese kunstenaar Li Jikai, de schilderijen van hem


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Li Jikai heeft nog even tijd om een selfie te schieten voor zijn eigen schilderij


Li Jikai is voor onze redactieleden geen onbekende, want zijn werken waren in november 2007 al te zien bij Canvas International Art in de voormalige brandweerkazerne aan de Fokkerweg 46 in Amstelveen. Hoewel de brandweerkazerne al lang is gesloopt, zijn de connecties tussen China en Amstelveen zeker niet verloren. Eigenaar van Canvas International Art de heer Martijn Kielstra was de pionier, die tijdens zijn vele reizen naar China, de toen nog bijna onbekende kunstenaars opspoorde en hun werken naar Nederland bracht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Li Jikai: - Wave - acrylic on canvas - jaar: 2013 70 x 100 cm


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Li Jikai: - Lake and light on the lake- acrylic on canvas - jaar: 2013 97 x 110 cm


Zo zei hij tijdens de opening van de expositie China Now in 2007: 'In de jaren 1980 en 1990 was het bijna onontkoombaar voor een kunstenaar te reageren op de ontwikkelingen in de Chinese samenleving. Daarvoor waren de snelheid van de veranderingen en gevolgen nu eenmaal te heftig. In het huidige China gaat de modernisering weliswaar op volle kracht door, maar men raakt gewend aan de verandering zelf en het individualisme neemt toe. Dit heeft tot gevolg, dat de aandacht van kunstenaars minder gericht is op de relatie van kunst en maatschappij en kunst en politiek, maar geheel gewijd wordt aan de eigen persoonlijkheid en het onderbewuste. Na jaren van collectivisme lijkt nu de tijd te zijn aangebroken voor het vinden van de individuele waarde, waarbij de kunstenaar zijn eigen gevoelens, gedachten en dromen centraal stelt. Deze nieuwe generatie kunstenaars wordt ook wel de ‘Ego Generation’ genoemd. Zij kenmerkt zich door het verbeelden van thema’s als eenzaamheid, verwarring, autisme en egocentrisme.' – aldus Martijn Kielstra. Overigens was hij 7 jaar later weer in Amstelveen om zijn ontdekking Li Jikai persoonlijk te begroeten en zijn nieuwe werken te bekijken in het Museum Jan van der Togt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De inleiding was de taak van Mr. drs. Marinus van Schaik, de voorzitter van de Stichting Jan van der Togt


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Michiel Bicker Caarten, media-ondernemer en journalist, praat over zijn visie op het werk van Li Jikai in verhouding tot het huidige China


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De aanwezigen proberen de Engelstalige toespraken te volgen


In 1999 behaalde Li Jikai (1975) zijn diploma 'Olieverf schilderen' aan de Sichuan Fine Arts Institute, waar de meesten van de in het Westen bekende Chinese kunstenaars hun opleiding genoten. Vijf jaar later – in 2004 – voltooide Li Jikai zijn studie met een Master of Fine Arts. De in China altijd aanwezige grote massa’s, schreeuwende billboards en de media vormden een voortdurend bombardement van beelden die op hem afkwamen. Li Jikai kon er geen enkele richting in ontdekken. Deze overdaad en richtingloosheid sterkten hem om het vooral bij zichzelf te zoeken; hij gaat terug naar zijn eigen bron.

De schilderijen van Li Jikai tonen een verstilde kwaliteit met alle aandacht voor een kleine werkelijkheid. Soms lijkt een verre verwantschap met de drippings van Jackson Pollock te herkennen. Maar deze sporen kunnen beter worden geduid in de traditie van een oude Chinese schildertechniek die pomo, druipende of spattende inkt, genoemd wordt.

De avond werd geopend door Mr drs Marinus van Schaik, de voorzitter van de Stichting Jan van der Togt. Vervolgens kreeg de heer Bicker Caarten het woord en tot slot mocht Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen met haar toespraak beginnen: (De toespraken werden in het Engels gehouden, zodat de Chinese gasten de inhoud wat beter konden begrijpen).

'Ladies and Gentlemen,

Welcome to the exhibition of Li Jikai. Yet another wonderful art exhibition at the Museum Jan van der Togt. It’s a joint-venture between the Museum Jan van der Togt and the Wuhan Art Museum, where works of Li Jikai were displayed some time ago. I think it is fantastic to see, how each time, this museum succeeds in stretching its boundaries. Besides artists from our country, increasingly more foreign artists are invited to exhibit their work.

Amstelveen is an international city with over 130 nationalities. Many people are from Asia. Foreign art fits well in the international context of Amstelveen. Artists from Japan and India have also exhibited their works here. And since today, Li Jikai from China.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen, spreekt de mensen toe


Before I will say some things about his art, you must know, that Li Jikai also writes beautiful poetry. I will be pleased to read one of his poems as it’s an inspiring poem, certainly today. The poem is indeed aptly titled: ‘Today’. I will read out the first part to you.

Sunshine beat outside windows
On the stairs look like keys of piano
Children itch for a try
There is a sound, source unknown
Flowers bloom, a flourishing scene is outside the windows
The festival, just once a year
Is today
In the varicolored world
Even worms have flower-paved future
Children
Grew up respectively and established.

And now more about Li Jikai. He’s originally from China, but is now directed more towards the west. His Chinese roots are still highly visible in his artwork. The works represent China’s urban life. Many large and high buildings fill the scene. However, that’s not the only aspect that stands out. Another notable element is the frequent display of a boy, a sad-looking boy.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het publiek in het museum luistert naar de toespraak van de burgemeester


Sometimes, when looking at a painting for some time it chills you to the bone. You can only have a tremendous sympathy for the boy. Who would he be? Just a boy? Or someone Li Jikai knows?

However it may be, these paintings are intriguing. Li Jikai, I believe you are an artist in heart and soul. An artist who tells a story. A story of desolation that needs to be told. This is what makes your work very, very special. We are proud to see, that more and more people from Asia find their way to Amstelveen. You are building a bridge between Amstelveen and the world around us. My wish is that this beautiful bridge of art makes all the Asian people in our region feel at home. Thank you.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De Chinese kunstenaar Li Jikai (1975) poseert voor zijn schilderij. Hij maakt ook een deel uit van de zogenaamde 'Ego Generation'. Deze kunstenaars geven over het algemeen blijk van een terugkeer naar zichzelf, die wordt gezien als een gevolg van China's één kind beleid en de verstrekkende gevolgen van het alleen opgroeien, zonder broertjes en zusjes


Op de wand bij de tentoonstellingszaal stond een bord met deze tekst:

Wuhan Art Museum en Museum Jan van der Togt: een grensoverschrijdende ontmoeting. Jan Verschoor, directeur van zijn museum:

'Mede namens het Bestuur en de staf van het Museum Jan van der Togt verheug ik mij zeer op de samenwerking met het Wuhan Art Museum. De twee musea zijn geografisch ver van elkaar verwijderd, maar ze delen de dynamische omgeving, waar ze zijn gelegen. Ze hebben ook met elkaar gemeen, dat zij het delen van kunst, kennis en culturele verworvenheden belangrijk vinden. Daarom nu dit beloftevolle samenwerkingsproject. Laten we hopen, dat dit begin tot nieuwe vergezichten leidt en tot voor beide musea passende concrete nieuwe, projecten in de toekomst.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Li Jikai: - Sitting - painted ceramics - jaar- 2012 variable


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Li Jikai: - Wave - acrylic on canvas - jaar: 2013 70 x 100 cm


Ook de Gemeente Amstelveen, waar het museum gelegen is, staat positief tegenover onze samenwerking. Het is een blijk van culturele veelzijdigheid van de regio en van openheid naar de wereld en de internationale gemeenschap die in de gemeente woonachtig is. De deuren van het Museum Jan van der Togt staan open voor onze collega's van het Wuhan Art Museum. De muren van ons museum zullen worden vrijgemaakt om het werk van Li Jikai er de in de samenwerking afgesproken plaats te geven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Vlnr.: Jan Verschoor, directeur van het museum, mevrouw Li Zhen echtgenote van de kunstenaar, kunstschilder Li Jikai, Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen, Selena Yang art consultant van Oooit Art en Marinus van Schaik


Het museum dankt Selena Yang, art consultant, voor haar bemiddeling bij het tot stand komen van dit samenwerkingsproject. Dank ook voor Ruud Lapré, collectioneur en vriend van ons museum, die op mijn verzoek, bereid was om een essay voor de komende tentoonstelling en de daarbij behorende catalogus te schrijven. Deze catalogus en de eveneens bij de tentoonstelling uitgekomen gedichtenbundel is te verkrijgen bij de kassa van het museum.'

Adres: Museum Jan van der Togt Dorpsstraat 50 1182 JE Amstelveen. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00, zaterdag en zondag: 13.00 – 17.00.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.