Bijgewerkt: 17 mei 2022

Expositie van Albert Niemeyer in Museum Jan van der Togt

Nieuws -> Cultuur

Bron: Museum Jan van der Togt
20-08-2012

Revolutionaire Persoonlijkheden overzichtstentoonstelling 5 september t/m 14 oktober 2012

Van 5 september tot en met 14 oktober 2012 biedt Museum Jan van der Togt plaats aan de tentoonstelling ‘Revolutionaire Persoonlijkheden’ van kunstenaar Albert Niemeyer. Hierin portretteert hij op eigen wijze historische en visionaire beroemdheden. Daarnaast biedt de expositie ruimte aan ouder werk.

Deze kunstwerken zijn mede beschikbaar gesteld door particulieren en bedrijven en nu voor het eerst gezamenlijk te zien. Tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling verschijnt het boek ‘ALBERT NIEMEYER (R)EVOLUTION’, met daarin een uitgebreid overzicht van zijn oeuvre.

Albert Niemeyer (Breda, 1951) beweegt zich al ruim dertig jaar in de kunstwereld. Tekenen deed hij van jongsafaan. “Vanuit de fascinatie dat je op papier zaken tot leven kunt roepen”, aldus Niemeyer. Gevoed door artiesten als Picasso en Chagall zet hij zijn eerste schreden op weg naar een professioneel bestaan als kunstenaar. “De vrijheid die zij namen om het leven in al haar facetten op zo’n eigenzinnige manier in hun werk vorm te geven veranderde ook mijn leven voorgoed.”

Revolutionaire Persoonlijkheden

Zijn continue ontwikkelende oeuvre beleeft momenteel een hoogtepunt in de serie ‘Revolutionaire Persoonlijkheden’. Hierin portretteert hij op eigen wijze historische beroemdheden op het gebied van o.a. filosofie, wetenschap, theater, muziek en letteren. Zieners die nieuwe theorieën en visies ontwikkelden die nog steeds actueel zijn.

Niemeyer: “Die patronen doorbraken en het veilige denken en handelen verlieten, omdat ze vanuit hun overtuiging anders durfden te voelen, denken en handelen.” Naast het feit, dat de werken ambachtelijk en esthetisch van internationaal niveau zijn, legt hij er indirect een vinger mee op de zere plek. En aan de pols van de tijd, want juist in deze verwarrende tijden bestaat behoefte aan dergelijke visionairs. “Voor mij is het verleden toekomst en de toekomst het verleden”, zegt hij daarover.

Niemeyer Amstelveen
(Bron Museum vd Togt - 2012)

Albert Niemeijer- 2010: Oscar Wilde, André Gide, Virginia Woolf, Vladimir Majakovskij


Indringend expressief

Naast nieuw is er ook ouder werk te zien. Het toont de carrière van Niemeyer in zijn oprechte zoektocht naar kunstenaarschap. Zo schilderde hij aanvankelijk fotografisch realistisch. Vervolgens ging hij vrijer werken in een trant die associaties oproept met het werk van sommige Cobra-schilders.

Achter de kunstwerken van Niemeyer schuilt altijd een verhaal. Zijn werk is indringend en expressief. Veel lijnen, vormen en gedaantes bij elkaar. Figuren, mensen, dieren, soms aangevuld met objecten. Ook het materiaal waar hij mee werkt is typerend. Hij maakt gebruik van gemengde technieken en verschillende materialen, het zogenoemde mixed media, die hij met chirurgische precisie verwerkt. Sinds midden jaren negentig maken ook de antieke lijsten waarin zijn werken zijn gevat een essentieel onderdeel daarvan uit. “In mijn werk vermeng ik meerdere stijlen en word ik gedreven door de fascinatie van het moment. Zoals nu het dadaïsme en futurisme.”

 Oeuvreboek

Tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling wordt het boek ‘ALBERT NIEMEYER (R)EVOLUTION’ gepresenteerd. De 224 pagina’s tellende Nederlands en Engelstalige uitgave brengt zijn oeuvre in beeld en werd ontwikkeld in samenwerking met ‘Uitgeverij Stichting Kunstboek’ uit België.

Daarnaast verschijnt een speciale editie van het boek met daarin een origineel werk van de kunstenaar. Deze kunststukjes, in oplage vijfenvijftig, dragen het thema ‘Kings & Queens’ en tonen personen van adellijke origine die in isolement zijn geboren en opgevoed. De ondergrond van de werkjes komt uit de bijzondere Franse uitgave ‘La Reliure ancienne et moderne’ uit 1878. Het zijn fotogravures van boekbanden uit de periode van 1400 tot 1800.

 De opening van de tentoonstelling vindt plaats op donderdag 6 september 2012 om 19.30 uur en wordt verricht door Henk Krol, hoofdredacteur en oprichter van de Gay Krant.  Albert Biemeyer (r)evolution, prijs € 34. ISBN 978 90 5856 411 5 Uitgever Stichting Kunstboek, Oostkamp (België) Bestellen www.albertniemeyer.com

Adres: Museum Jan van der Togt Dorpsstraat 50 1181 JE Amstelveen. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 11.00 – 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.