Bijgewerkt: 18 augustus 2022

Exploitatie tekort van poppodium P60

Nieuws -> P60

Bron: Gerard Lohuis
16-09-2015

Tijdens de commissievergadering B en S van Amstelveen op 16 september 2015 sprak Gerard Lohuis, directeur-bestuurder van de Stichting P60 over de exploitatie tekort van poppodium P60.

'Aan de leden van de commissie Burgers en Samenleving,

Ik vraag uw aandacht voor P60: P60 heeft sinds 2012 jaarlijks een exploitatie tekort en sinds vorig jaar ook een negatief eigen vermogen. Daardoor zijn we in de gevarenzone beland en vragen we voor 2016 een ton extra subsidie om onze output overeind te kunnen houden. Ik weet, dat er een nieuwe cultuuragenda wordt gemaakt met subsidieconsequenties voor cultuur vanaf 2017. De situatie bij P60 is echter zo urgent, dat ik hoop met u, in ieder geval voor 2016 een oplossing te vinden.

Hoe zijn de tekorten ontstaan: Alles wordt duurder, variërend van het afdragen van auteursrechten en huisvesting tot licht, geluid en horeca-inkoop. Dat maakt, dat een poppodium bij een gemiddeld optreden een steeds groter verlies draait, daar de ticketprijs niet navenant mee kan groeien. De tijd, dat populaire acts nog het volledige clubcircuit bespeelden ligt achter ons. Ze kiezen vooral voor de festivals (tegenwoordig van maart tot oktober), waar men betere verdiensten heeft. Die situatie gaat niet veranderen.

Vragen we daarom meer subsidie? Nee, we boeken die acts bijna niet meer en richten ons als middenpodium (capaciteit 600 bezoekers) op de niche programmering. Dit heeft als consequentie minder bezoekers die door de crisis van afgelopen jaren ook minder horeca omzet genereerden. De grootste klap hebben we in 2014 gehad door het alcoholverbod onder de 18 jaar/nix onder de 18!

Wat zit nu in de gevarenzone? De jonge jeugd en talentontwikkeling! Momenteel krijgen we een subsidie van 617.000 Euro. Daarvan gaat afgerond 120.000 terug naar de gemeente voor huur. Blijft over 497.000 Euro. Conform de outputafspraken organiseren wij 145 voorstellingen, waarvan 74 gericht op jongeren 12 tot 18 jaar. Juist die avonden voor 12-18 jaar zijn relatief duur. De artiesten voor deze leeftijdsgroep zijn prijzig, de securitykosten hoog en de horeca omzet laag. Door dit niet meer te doen zouden we op termijn weer uit de zorgen komen.

Toch vind ik, hopelijk met u, dat deze leeftijdsgroep aandacht moet blijven krijgen. Door de sluiting van jongerencentra in Amstelveen en regio en omdat de horeca deze groep vaak niet toelaat (nix onder de 18) is P60 bijna alleen overgebleven als voorziening. Het is ook vooral deze groep, waar we zo’n 35 workshops voor organiseren in het kader van talentontwikkeling. Daardoor ontstaan weer nieuwe initiatieven die zich weer presenteren op open podiumavonden op dinsdag en woensdag.

We kunnen, om de problemen op te lossen, ook dicht op dinsdag en woensdag. Maar ook dan, wat blijft er dan nog over voor jongeren. Het gebouw wordt optimaal benut 5 dagen in de week met workshops, oefenruimtes, popkoor, voice factory en verhuur. Incidenteel zijn we zelfs op zondag en maandag open. Een leeg gebouw is goedkoper, maar zonder talentontwikkeling van jongeren krijgen we verschraling door gemiste kansen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Gerard Lohuis, directeur-bestuurder van de Stichting P60 spreekt over de exploitatie tekort van poppodium P60 tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 16 september 2015


Wat zit er nog meer in de gevarenzone? De begeleiding van kwetsbare vrijwilligers: P60 is een kleine organisatie, er werken maar 12 mensen (8 fte). Het fundament zijn de vrijwilligers, van 16 tot 57 jaar. Het zijn er bijna 70, waarmee P60 één van de grootste vrijwilligersorganisaties van Amstelveen is. Het is grote melting pot van leeftijden (gemiddelde leeftijd is 23 jaar), kleuren en nationaliteiten. We zorgen ervoor, dat ze zich thuis voelen en dat ze goed begeleid worden. Ze blijven gemiddeld 2,5 jaar. Menigeen krijgt een baan, door wat ze in P60 hebben geleerd. Hier raakt P60 educatie en onderwijs.

Wat velen niet weten is, dat zo’n 25% van de vrijwilligers extra aandacht nodig heeft. Oorzaken: langdurig baanloos, gestopt met studie, problematische thuissituatie, slecht zelfbeeld,  etcetera. In P60 leren ze, krijgen ze respect en waardering, waardoor ze weer –on track- komen. Het zelfde geldt voor de jongeren die taakstraffen uitvoeren in P60. Wie dat zijn, wordt nooit bekend gemaakt om te voorkomen, dat ze een stempel krijgen. Soms blijven ze vrijwilliger na afloop van de taakstraf. Hier raakt P60 nadrukkelijk de preventieve zorg. We hebben de luxe, dat we een wachtlijst hebben voor vrijwilligers; een bewijs, dat jongeren graag bij P60 horen. Maar we kijken wel steeds meer naar de intensiteit van de benodigde begeleiding. We moeten, als klein team, zoveel ballen in de lucht houden, dat we ook hier een balans in moeten vinden.

Ik kan ook nog als argument gebruiken, dat onze concurrentie positie niet sterk is. Podia in de buurt krijgen gemiddeld 172.000 euro meer exploitatie subsidie (is  subsidie min huursubsidie) dan P60. Dat geeft hun meer ruimte voor innovatie, ook niet onbelangrijk. We proberen dit ook op peil te houden met de Europese subsidies die we ontvangen.

Samengevat: In P60 werkt een klein team en heel veel vrijwilligers met een enorme drive voor en met focus doelgroep jongeren vanaf 12 jaar. Die doelgroep maakt P60 ook kwetsbaar. De kosten voor security zijn hoog in het kader van veilig uitgaan. Daarom stemmen we zaken af met de politie en de afdelingen Openbare Orde& Veiligheid en Handhaving Buitenruimte van deze gemeente. Dat doen we goed. Er zijn relatief weinig incidenten.

Het geeft het specifieke karakter weer van P60: Een cultuurinstelling die raakvlakken heeft met onderwijs (leren/talentontwikkeling), welzijn (jongerenparticipatie) en zorg (preventie). Dat we financieel onder druk staan heeft grotendeels te maken met externe factoren. Waar bezuinigd kon worden is dat gedaan.

Als we meer moeten bezuinigingen voor een beter financieel resultaat, moeten we snijden in ons bot: De programma’s voor 12-18 jarigen en de begeleiding van kwetsbare vrijwilligers. Juist voor deze twee groepen is veel verdwenen de laatste jaren. We hopen, dat u met ons vindt, dat P60 hun huis moet blijven en het initiatief wilt nemen om dat ook financieel mogelijk te maken in 2016. Ik heb hier nog jaarverslagen 2014 en de informatie flyer P60, uiteraard ook in het Engels, want we proberen ook de meer dan 130 nationaliteiten in deze stad te bereiken. Meer vragen? Langskomen? Mail me: gerard@p60.nl

Dank voor uw aandacht.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.