Bijgewerkt: 21 juli 2024

Europa's netto nul-industrie aan de leiding

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
01-02-2023

Op 1 februari 2023 presenteerde de Europese Commissie een Green Deal Industrieel Plan (pdf 21 pagina’s) om het concurrentievermogen van de Europese nul-industrie te versterken en de snelle transitie naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. Het plan heeft tot doel een meer ondersteunende omgeving te bieden voor de opschaling van de productiecapaciteit van de EU voor de nul-technologieën en -producten die nodig zijn om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Europa te halen.

Het plan bouwt voort op eerdere initiatieven en steunt op de sterke punten van de interne markt van de EU, als aanvulling op de lopende inspanningen in het kader van de Europese Green Deal en REPowerEU. Het is gebaseerd op vier pijlers: een voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving, snellere toegang tot financiering, verbetering van vaardigheden en open handel voor veerkrachtige toeleveringsketens.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei: 'We hebben een unieke kans om met snelheid, ambitie en vastberadenheid de weg te wijzen om de industriële voorsprong van de EU in de snelgroeiende netto-zero-technologie veilig te stellen sector. Europa is vastbesloten om de cleantech-revolutie te leiden. Voor onze bedrijven en mensen betekent dit dat we vaardigheden omzetten in hoogwaardige banen en innovatie in massaproductie, dankzij een eenvoudiger en sneller kader. Dankzij een betere toegang tot financiering kunnen onze belangrijkste cleantech-industrieën snel opschalen.'

Een voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving. De eerste pijler van het plan gaat over een eenvoudiger regelgevend kader. De Commissie zal een Net-Zero Industry Act voorstellen om doelen voor netto-zero industriële capaciteit vast te stellen en een regelgevingskader te bieden dat geschikt is voor een snelle implementatie, vereenvoudigde en versnelde vergunningverlening, bevordering van Europese strategische projecten en ontwikkeling van normen ter ondersteuning van de schaalvergroting. -up van technologieën in de interne markt.Het kader zal worden aangevuld met de Wet op de kritieke grondstoffen, om te zorgen voor voldoende toegang tot die materialen, zoals zeldzame aardmetalen, die van vitaal belang zijn voor de productie van sleuteltechnologieën, en de hervorming van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt, zodat consumenten kunnen profiteren van de lagere kosten van hernieuwbare energiebronnen.

Snellere toegang tot financiering. De tweede pijler van het plan zal investeringen en financiering voor cleantech-productie in Europa versnellen. Overheidsfinanciering kan, in combinatie met verdere vooruitgang op het gebied van de Europese kapitaalmarktenunie, de enorme bedragen aan particuliere financiering vrijmaken die nodig zijn voor de groene transitie. In het kader van het mededingingsbeleid wil de Commissie een gelijk speelveld binnen de interne markt garanderen en het voor de lidstaten gemakkelijker maken om de nodige steun te verlenen om de groene transitie te versnellen.

Daartoe zal de Commissie, om de steunverlening te bespoedigen en te vereenvoudigen, de lidstaten raadplegen over een gewijzigd tijdelijk crisis- en overgangskader voor staatssteun en zal zij de algemene groepsvrijstellingsverordening herzien in het licht van de Green Deal, waarbij de aanmeldingsdrempels voor steun voor groene investeringen. Dit zal onder meer bijdragen aan het verder stroomlijnen en vereenvoudigen van de goedkeuring van Important Projects of Common European Interest (IPCEI) Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang -gerelateerde projecten.

De Commissie zal ook het gebruik van bestaande EU-fondsen vergemakkelijken voor de financiering van innovatie, productie en toepassing van schone technologie. De Commissie onderzoekt ook mogelijkheden om meer gemeenschappelijke financiering op EU-niveau tot stand te brengen ter ondersteuning van investeringen in de productie van nul-neutrale technologieën, op basis van een doorlopende beoordeling van de investeringsbehoeften. De Commissie zal op korte termijn met de lidstaten samenwerken, met de nadruk op REPowerEU, InvestEU en het Innovatiefonds, aan een overbruggingsoplossing om snelle en gerichte ondersteuning te bieden. Voor de middellange termijn wil de Commissie een structureel antwoord geven op de investeringsbehoeften door vóór de zomer van 2023 een Europees Soevereiniteitsfonds voor te stellen in het kader van de herziening van het meerjarig financieel kader.

Om de toegang van de lidstaten tot de REPowerEU-fondsen te vergemakkelijken, heeft de Commissie vandaag nieuwe richtlijnen voor herstel- en veerkrachtplannen aangenomen, waarin het wijzigingsproces van bestaande plannen en de modaliteiten voor het opstellen van REPowerEU-hoofdstukken worden uitgelegd.

Vaardigheden verbeteren. Aangezien tussen de 35% en 40% van alle banen door de groene transitie kunnen worden getroffen, zal het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor goedbetaalde kwaliteitsbanen een prioriteit zijn voor het Europees Jaar van de vaardigheden, en de derde pijler van het plan zal hierop worden toegespitst .

Om de vaardigheden te ontwikkelen voor een mensgerichte groene transitie zal de Commissie voorstellen om Net-Zero Industry Academies op te richten om bij- en omscholingsprogramma's uit te rollen in strategische industrieën. Ook zal worden nagegaan hoe een benadering waarbij vaardigheden centraal staan, waarbij daadwerkelijke vaardigheden worden erkend, kan worden gecombineerd met bestaande benaderingen op basis van kwalificaties, en hoe de toegang van onderdanen van derde landen tot de EU-arbeidsmarkten in prioritaire sectoren kan worden vergemakkelijkt, evenals maatregelen om publieke en private financiering voor de ontwikkeling van vaardigheden op elkaar af te stemmen.

Open handel voor veerkrachtige toeleveringsketens. De vierde pijler gaat over wereldwijde samenwerking en het laten werken van handel voor de groene transitie, volgens de beginselen van eerlijke concurrentie en open handel, voortbouwend op de afspraken met de partners van de EU en het werk van de Wereldhandelsorganisatie. Daartoe zal de Commissie doorgaan met het ontwikkelen van het EU-netwerk van vrijhandelsovereenkomsten en andere vormen van samenwerking met partners ter ondersteuning van de groene transitie.

Het zal ook de oprichting onderzoeken van een Critical Raw Materials Club, om 'consumenten' van grondstoffen en hulpbronnenrijke landen samen te brengen om de wereldwijde bevoorradingszekerheid te waarborgen door middel van een concurrerende en gediversifieerde industriële basis, en van Clean Tech/Net-Zero Industrial Partnerships. De Commissie zal de interne markt ook beschermen tegen oneerlijke handel in de cleantechsector en zal haar instrumenten gebruiken om ervoor te zorgen dat buitenlandse subsidies de concurrentie op de interne markt niet verstoren, ook niet in de cleantechsector.

Cleantech? Schone technologie, kortweg cleantech, is elk proces, product of dienst dat negatieve milieueffecten vermindert door middel van aanzienlijke verbeteringen van de energie-efficiëntie, het duurzame gebruik van hulpbronnen of milieubeschermingsactiviteiten. Schone technologie omvat een breed scala aan technologie met betrekking tot recycling, hernieuwbare energie, informatietechnologie, groen transport, elektrische motoren, groene chemie, verlichting, grijs water en meer. Milieufinanciering is een methode waarmee nieuwe projecten op het gebied van schone technologie financiering kunnen krijgen door het genereren van koolstofkredieten. Een project dat is ontwikkeld met aandacht voor het tegengaan van klimaatverandering, wordt ook wel een koolstofproject genoemd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.