Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Er kan weer gebouwd worden rond Schiphol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Provincie NH/Rijksoverheid
19-10-2017

Demissionair staatssecretaris Dijksma heeft het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) ter vaststelling aan de Koning aangeboden. Het besluit treedt per 1 januari 2018 in werking. Dat betekent, dat er weer gebouwd kan worden in de nabijheid van Schiphol. Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland: 'Ik ben blij, dat deze dynamische regio zich nu weer verder kan ontwikkelen. Een groot aantal woningbouwplannen, dat vastliep op de strenge regels van het Rijk, kan nu van start. Dit draagt bij aan een sterke metropoolregio Amsterdam, mét voldoende woningen én een sterke luchthaven.'

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Sharon Dijksma (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


Door het Luchthavenindelingbesluit kunnen woonkernen, waar de vitaliteit onder druk staat, zich weer ontwikkelen. Geldhof: 'Er komt weer ruimte voor noodzakelijke, kleinschalige woningbouw in de directe omgeving van Schiphol. Dat is hard nodig.' Dorpen als Zwanenburg en Rijsenhout krijgen hierdoor hun langverwachte impuls. Onder aanvoering van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer is hier de afgelopen jaren in samenwerking met 18 gemeenten en de provincie Zuid-Holland hard aan gewerkt.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2016)

Joke Geldhof (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen


Transformeren kantoren. Voor het gebied verder van de luchthaven gelegen vervalt het verbod op transformatie van niet geluidgevoelige gebouwen als fabrieken naar geluidgevoelige bebouwing, zoals woningen. Daarmee kunnen verpauperde bedrijventerreinen en leegstaande kantoren getransformeerd worden tot woningen. Ook een project als de herinrichting van het Havenstraat-gebied in Amsterdam wordt daarmee mogelijk gemaakt.

Regionale afspraken. Uiteraard zullen provincies en gemeenten in verband met de geluidsbelasting zorgvuldig blijven afwegen, waar wel en niet gebouwd kan worden in het gebied rondom Schiphol. Ook hebben de provincies en gemeenten afspraken gemaakt over de informatie die toekomstige bewoners moeten krijgen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de manier, waarop wordt omgegaan met eventuele klachten en het voorkomen van extra kosten voor de luchtvaartsector.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.