Bijgewerkt: 21 september 2023

Energietoeslag van 800 euro voor Amstelveners met een laag inkomen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-04-2022

Inwoners met een laag inkomen krijgen eenmalig per huishouden een energietoeslag van € 800,-. Huishoudens die bij de gemeente Amstelveen bekend zijn, krijgen de eenmalige energietoeslag automatisch uitbetaald rond half mei of in juni 2022. Huishoudens die nog niet bekend zijn, kunnen de energietoeslag vanaf half mei zelf online aanvragen.

Toeslag automatisch ontvangen. Huishoudens met een laag inkomen zijn bij de gemeente bekend als zij een Participatiewet-uitkering krijgen. Of als zij al gebruikmaken van andere gemeentelijke toeslagen voor huishoudens met een laag inkomen (minima). Deze huishoudens krijgen de toeslag automatisch uitbetaald rond half mei 2022. Zij ontvangen hierover een brief. Inwoners die een aanvullende bijstandsuitkering (AIO) op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen, krijgen de energietoeslag ook automatisch uitbetaald, maar dan voor 1 juli 2022. Ook zij krijgen hier een brief over.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het raadhuis van Amstelveen


Toeslag zelf aanvragen. Inwoners met een laag inkomen rond het sociaal minimum komen in aanmerking als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het inkomen niet hoger zijn dan 130% van de geldende inkomensnorm. Dit zijn de inkomensnormen om in aanmerking te komen:

21 jaar tot AOW-leeftijd
-alleenstaande: € 1.419,22
-alleenstaande ouder: € 1.824,71
-echtpaar: € 2.027,45
Vanaf AOW-leeftijd
-alleenstaande: € 1.576,98
-alleenstaande ouder: € 1.576,98
-echtpaar: € 2.135,30
De genoemde bedragen zijn de maximum nettobedragen per maand, inclusief vakantiegeld. Het vermogen telt niet mee. Huishoudens die in een schuldhulpverleningstraject zitten komen wel in aanmerking voor de toeslag, ook als ze een hoger inkomen hebben dan 130% van de inkomensnorm.

Uitzonderingen. Niet alle inwoners met een laag inkomen kunnen de energietoeslag krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren tot 21 jaar, of voor inwoners die geen energierekening hebben of de energierekening niet zelf betalen. Studenten komen ook niet in aanmerking.

Meer informatie en aanvragen. Meer informatie over de energietoeslag en de voorwaarden komt half mei 2022 online. Huishoudens met een laag inkomen die niet bij de gemeente bekend zijn kunnen vanaf dat moment de energietoeslag online aanvragen.

Contact. Heeft u al problemen om uw energierekening te betalen? U kunt contact opnemen met het Amstelveenloket per e-mail via amstelveenloket@amstelveen.nl of telefonisch via (020) 540 49 11.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.