Bijgewerkt: 20 maart 2023

Energielabel C is verplicht voor bedrijven in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-03-2023

De Omgevingsdienst heeft in opdracht van de gemeente alle bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C verplichting aangeschreven. Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel C. Als dit nog niet het geval is gaat de Omgevingsdienst handhaven dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De Omgevingsdienst adviseert en ondersteunt inwoners en bedrijven op het gebied van milieu.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een kantoor is en welke verbetermogelijkheden er zijn. Het is niet meer toegestaan om een kantoorgebouw zonder energielabel C te gebruiken. Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'Eigenaren van kantoorpanden zijn veelvuldig geïnformeerd door de gemeente en de Omgevingsdienst over deze verplichting. Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO₂ te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.'

Handhaven na 12 weken. Bedrijven krijgen binnen 12 weken na de verzenddatum van de brief van de Omgevingsdienst de gelegenheid om  alsnog een energielabel, dat minimaal voldoet aan energielabel C, vast te laten stellen en te laten registreren. Als er vanwege bouwkundige maatregelen niet binnen 12 weken aan label C kan worden voldaan, krijgen die bedrijven de gelegenheid om een verbeterplan aan te leveren. Als het label binnen 12 weken na de verzenddatum van de brief niet is geregeld of als er geen verbeterplan is aangeleverd dan kan de Omgevingsdienst besluiten om over te gaan tot bestuurlijke handhaving door het opleggen van een last onder dwangsom.

Foto Amstelveen
(Bron RVO - 2023)

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 100 m² minimaal voldoen aan energielabel C

Uitzonderingen. De verplichting geldt in een aantal gevallen niet, bijvoorbeeld wanneer het gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) 50% of minder is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw of als gaat om een kantoorgebouw dat nog ten hoogste twee jaar wordt gebruikt. Zie voor uitleg van de regelgeving: Energielabel C kantoren (rvo.nl) .

Energielabel aanvragen. Pandeigenaren kunnen de labelstatus van hun gebouw controleren via de website EP-online.nl . Heeft uw kantoor al energielabel A, B of C, dan hoeft u in principe niets te doen, als uw label in 2023 niet is verlopen. Op de website van RVO (www.rvo.nl/energielabelc ) staat alle informatie over het aanvragen of verlengen van het energielabel. Een label moet worden opgesteld door een erkend EPA-U adviseur.

Verbeterplan en contact. Het verbeterplan met de planning waarin staat wanneer het gebouw voldoet aan Energielabel C kan gestuurd worden naar het loket van de Omgevingsdienst (loket.odnzkg.nl). Hier kunnen bedrijven ook terecht met vragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.