Bijgewerkt: 15 juli 2024

Eneco stapt in het persluchtopslag project in Groningen

Nieuws -> Technologie

Bron: Eneco/Corre Energy
21-12-2022

Energieonderneming Eneco heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Corre Energy voor het persluchtopslag project (Compressed Air Energy Storage, oftewel 'CAES') dat Corre Energy wil gaan realiseren in het Groningse Zuidwending. CAES is de opslag van samengeperste lucht in zoutcavernes om daar elektriciteit mee te produceren. Eneco is van plan om de volledige compressiecapaciteit van 220 MW en productiecapaciteit van 320 MW af te nemen. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar het duurzame energiesysteem van de toekomst en CO2-uitstoot verder gereduceerd.

Dankzij de grote flexibiliteit die een CAES biedt kan Eneco met de inzet van deze installatie bijdragen aan de balans op het elektriciteitsnet. Op momenten van overschot aan duurzame productie van stroom kan deze in de vorm van perslucht worden opgeslagen. Wanneer er een tekort is op het elektriciteitsnet zal de installatie de perslucht gebruiken om elektriciteit te produceren. Zo kan de CAES duurzame energie uit wind en zon leveren op momenten dat de wind niet waait en de zon niet schijnt.

Foto Amstelveen
(Bron Eneco - 2022)

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco: 'Door de samenwerking met Corre Energy zet Eneco opnieuw een grote stap naar het duurzame energiesysteem van de toekomst door het flexibele vermogen dat hun installatie kan bieden. Het opslagvermogen draagt daarnaast bij aan het oplossen van congestieproblemen en maakt zo de weg vrij voor nog meer duurzame energie voor onze klanten. Het is daarmee een belangrijke stap voor de ambitie in ons One Planet Plan: klimaatneutraal in 2035, samen met onze klanten.'

Foto Amstelveen
(Bron Corre Energy - 2022)

Keith McGrane, Chief Executive Officer van Corre Energy

Keith McGrane, Chief Executive Officer van Corre Energy: 'We zijn erg blij dat Eneco en Corre Energy krachten gaan bundelen en zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking bijdraagt aan duurzame energie voor de toekomst. Eneco deelt ons vertrouwen in de waarde en behoefte aan grootschalige opslag van energie in persluchtfaciliteiten en steunt de realisatie van dit project. Daarnaast zetten Eneco en Corre Energy zich allebei in om een significante bijdrage te leven aan de energietransitie en de ontwikkeling richting een CO2-vrij Europa.'

Compressed Air Energy Storage (CAES) wordt ook wel Long Duration Energy Storage genoemd. Wanneer er een overvloed is aan duurzame elektriciteit kan deze installatie dit met maximaal 220 MW omzetten in perslucht en dit vervolgens opslaan in zoutcavernes onder de grond. Op het moment dat het niet genoeg waait of de zon niet genoeg schijnt kan vervolgens de opgeslagen perslucht naar een turbine worden geleid om extra elektriciteit op te wekken. De installatie is in staat om maximaal 3,5 dag met een vermogen van 320 MW elektriciteit te leveren aan het net en bespaart jaarlijks circa 250.000 ton CO2-uitstoot. Zodra het mogelijk is om de installatie op waterstof te draaien stijgt de CO2-reductie naar 450.000 ton per jaar.

Foto Amstelveen
(Bron Corre Energy - 2022)

Tekening van het persluchtopslag project (Compressed Air Energy Storage) dat Corre Energy met Eneco wil realiseren in het Groningse Zuidwending

Corre Energy ontwikkelt ondergrondse energieopslagen. De eerste Compressed Air Energy Storage (CAES) projecten bevinden zich in Nederland en Denemarken, met de ambitie om ook projecten te ontwikkelen in Duitsland. In 2023 vindt er eerst een proefboring plaats om te kijken of de locatie in Zuidwending daadwerkelijk geschikt is voor persluchtopslag. De zoutcavernes en de bijbehorende bovengrondse installatie, inclusief gebouwen, zijn waarschijnlijk vanaf eind 2026 gereed. Om de CAES te kunnen realiseren werkt Corre Energy aan de benodigde contracten met leveranciers, financiering, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en afspraken over netwerktarieven.  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.