Bijgewerkt: 25 september 2022

Elsrijk Oost woedend over bouwplannen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
01-02-2007

Door André Gerritsen
Andre Gerritsen  Amstelveen

Bewoners van Elsrijk Oost zijn woedend op de gemeente en voelen zich ernstig om de tuin geleid met betrekking tot de bouwplannen rond verzorgingscentrum Nieuw Vredeveld aan Zonnestein. De bewoners verwijten wethouder Remco Pols, onbehoorlijk bestuur". In de pers zou Pols de suggestie wekken dat serieus naar wensen van bewoners is geluisterd en dat de plannen daarop zijn aangepast.

Zonnestein 66 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Op het grasveld voor de Selderust flats zou het nieuwe appartementencomplex verrijzen,,Dit is absoluut niet het geval," stelt een woordvoerder van de belangenvereniging. ,,De gemeente heeft een grote trukendoos opengetrokken om de plannen door te drukken." De plannen rond de nieuwbouw voorzien in vijftien dure koopappartementen op Zonnestein 64 en 25 huurappartementen op particulier terrein van ontwikkelaar Woonzorg Nederland. De bewoners vinden vooral dat de gemeente moet openstaan voor realistische alternatieven.

De bewoners, die inmiddels een advocatenbureau in de arm hebben genomen, vrezen dat de plannen in de raad van 7 februari worden goedgekeurd en dat men dan te laat is om nog iets te kunnen uithalen. ,,We willen zo snel mogelijk een spoedprocedure tegen de gemeente aanspannen," aldus een woordvoerder in een telefonische reactie op dinsdagmiddag 31 januari 2007.

Trukendoos is opengetrokken

De belangenvereniging Elsrijk Oost stelt dat de gemeente een grote trukendoos heeft opengetrokken om de plannen rond Zonnestein te kunnen doordrukken. Bovendien zetten bewoners vraagtekens bij het Programma van Eisen (PvE).

Van enige inspraak is volgens de Belangenvereniging nooit sprake geweest „Hoewel de gemeente deze suggestie wel krampachtig probeert te wekken. De gemeente heeft een definitieve Programma van Eisen (PvE) gepresenteerd dat op 7 februari ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Er is door de gemeente eind 2006 een zogenaamde Klankbordgroep samengesteld waarin vier bewoners uit Elsrijk Oost zitting hebben," aldus de Belangenvereniging.

Geen inspraak

De gemeente heeft de belangenvereniging onder andere schriftelijk het volgende te kennen gegeven: "(...) Het is de bedoeling dat het PvE wordt vastgesteld dor ons college. Hierna wordt, in overleg met het wijkplatform, bekeken of er nadere informatie aan omwonenden zal worden verstrekt.

Het is dus niet zo dat uw Belangenvereniging, dan wel andere organisaties of burgers nog inspraak kunnen hebben op het PvE. (...)" Bovendien heeft de gemeente tijdens Klankbordvergaderingen meermalen aangegeven dat het hier ging om "meeweten" en niet om "meepraten" zou gaan. „Dit is een van de vele - inmiddels doorzichtige - manieren die de gemeente hanteert om koste wat kost haar bouwplannen te verwezenlijken," zegt de Belangenvereniging.

Onzorgvuldig

Ook geeft de belangenvereniging enkele voorbeelden van „de onzorgvuldige manier van handelen van de gemeente." „De trukendoos is opengetrokken," aldus een woordvoerder in een telefonische reactie.

- De bouwplannen van de gemeente bestaan al sinds 1994.' Deze zijn echter bewust stilgehouden voor omwonenden. In de afgelopen 8 jaar is 80 procent van de huizen rond Nieuw Vredeveld verkocht. Kopers hebben bij navraag allen te horen gekregen dat er geen bouwplannen waren;

- De oorspronkelijke aanvraag van Woonzorg voor een bouwvergunning werd bewust tijdens de kerstvakantie (de laatste 2 weken van het jaar) van 2005 voor het eerst gepubliceerd;

- In een door de bewoners aangevraagde audiëntie bij de gemeente werd beloofd een overlegavond te organiseren. Bovendien werd de bewoners verteld dat de bouwplannen van Woonzorg al in de vuilnisbak waren beland. De beloofde overlegavond op 9 maart 2006 werd echter door de gemeente gebruikt om een presentatie te geven van hun 4 kolossale bouwplannen. Van enig overleg was dus geen sprake. Er lagen zelfs al inschrijflijsten voor de koopappartementen, waar nog geen enkel besluit over genomen was en is;

- Tevens ontwikkelde zich de genante situatie dat Woonzorg Nederland haar plannen volgens de aangevraagde bouwvergunning presenteerde waarbij werd vermeld dat de vergunning al rond zou zijn. Dit terwijl de gemeente tijdens dezelfde avond herhaalde dat de vergunning zou zijn afgewezen. De vertegenwoordigers van beide partijen stonden nog geen 10 meter bij elkaar vandaan;

- Naar aanleiding van de chaotisch verlopen avond heeft de Gemeente de bewoners beloofd wegens gebrek aan maatschappelijk draagvlak geen vrijstellingsprocedure o.g.v. art. 19 WRO te willen voeren. Het huidige PvE is echter te kolossaal voor het bestaande bestemmingsplan. De gemeente gaat dus juist wel een dergelijk vrijstellingsprocedure voeren.

Externe links:Belangenvereniging Selde RustZonnestein 66, NvU Zonnestein participatie (pdf)


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.