Bijgewerkt: 16 april 2021

Elsenhove vaccineert alle schapen en geiten tegen Q-koorts

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Gemeente Amstelveen
27-10-2009

Q-koorts is een dierziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie. Bijna alle boerderijdieren kunnen de ziekte oplopen. Maar ook huisdieren, knaagdieren en vogels kunnen besmet raken.

Geiten Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Geiten op Speelboerderij Elsenhove


Q-koorts is een besmetting die van dier naar mens kan plaatsvinden. Er is geen indicatie, dat Q-koorts voorkomt op Speelboerderij Elsenhove. Om de kans op Q-koorts op de speelboerderij verder te verkleinen worden alle aanwezige schapen en geiten gevaccineerd.

Omdat vaccineren pas zo laat in het jaar mogelijk is zullen de geiten en schapen dit jaar niet gedekt worden. Drachtige dieren mogen namelijk niet gevaccineerd worden. In 2010 zijn er dus geen geiten- en schapenlammeren te bewonderen op Speelboerderij Elsenhove.

De meeste besmettingen met Q-koorts bij de mens verlopen zonder, dat je het merkt of als een lichte griep. Bij een ernstiger verloop begint de ziekte meestal acuut met heftige hoofdpijn en hoge koorts.

Omdat de ziekte niet overdraagbaar is van mens op mens, kunnen patiënten met Q-koorts of mensen die in aanraking zijn geweest met patiënten gewoon naar werk of school. Persoonlijke hygiëne is erg belangrijk om het oplopen van een besmetting te voorkomen: was altijd de handen voor het eten!

Op Speelboerderij Elsenhove zijn meerdere wasplaatsen, waar bezoekers hun handen goed kunnen wassen.

Q-koorts?

Q-koorts is een zoönose en wordt veroorzaakt door de intracellulair levende, gram negatieve bacterie Coxiëlla burnetii. De bacterie kan lang buiten de gastheer in leven blijven. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland treden er jaarlijks ongeveer 15 besmettingen bij de mens op, maar vanaf 2007 stijgt dat aantal.

Longen Amstelveen
(Wikipedia - 2009)

Combinatie van twee röntgenfoto's: boven een gezonde- en onder met een Q-korts besmette long, dat pneumonie (longontsteking) heeft veroorzaakt bij de patiënt


Katten en vogels

De mens kan niet alleen besmet worden door koeien, schapen en geiten, maar ook door honden, katten en vogels. Besmetting kan optreden door inademing van besmet stof van stallen, weilanden, ruwe wol en dierenhuiden, door direct contact met besmette dieren en door het nuttigen van besmette rauwe melk of onvoldoende verhitting van besmet vlees.

Verspreiding

Vooral het verwaaien van ingedroogde- en op weilanden uitgereden mest zorgt voor verspreiding van de bacteriën naar de mens. Eén enkele bacterie is voldoende om besmet te raken. De incubatietijd is 9 tot 40 dagen. De behandeling van een acute besmetting gebeurt meestal met antibiotica gedurende 2 tot 3 weken. Lees ook het verhaal over Q-koorts op de website van het Ministerie van LandbouwAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.