Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Elektronisch verwijzen via ZorgDomein naar Ziekenhuis Amstelland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Ziekenhuis Amstelland
21-10-2016

Met ingang van 17 oktober 2016 kunnen huisartsen hun patiënten elektronisch verwijzen via ZorgDomein naar Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Voor alle partijen een grote stap vooruit; betere en snellere verwijzing en de patiënt wordt door het ziekenhuis gebeld met het snelst beschikbare plekje op de polikliniek! Het afgelopen half jaar hebben de huisartsen in regio Amstelland (Huisartsen Coöperatie Amstelland) en Ziekenhuis Amstelland keihard gewerkt om dit te realiseren.

Nu dit systeem gerealiseerd is, kan de huisarts, samen met de patiënt, kijken wat het zorgtraject is, welke wachttijden er eventueel zijn en patiënten informatie geven, zodat men zich goed kan voorbereiden op de afspraak met de specialist. Na verwijzing komt het verzoek voor een afspraak binnen bij de polikliniek van het ziekenhuis en wordt de patiënt gebeld.

Voor het ziekenhuis is het ook een verbetering, want de polikliniek ontvangt via ZorgDomein goed leesbare en kwalitatief goede verwijzingen, met alle informatie om de patiënt in te plannen op het juiste spreekuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Parkeerplaats voor Ziekenhuis Amstelland op 3 december 2015


Daarnaast wordt de verwijzing automatisch verwerkt in het informatiesysteem van het ziekenhuis. Indien nodig kunnen ook al meerdere afspraken achter elkaar worden gepland. De specialist beschikt voorafgaand aan het consult over alle informatie die nodig is voor een kwalitatief goed consult. In de loop van november 2016 wordt het aanbod van Ziekenhuis Amstelland voor de verloskundigen in de regio ook beschikbaar.

Verwijsbrief huisarts?

Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is, dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen, waarom hij geen verwijsbrief wil geven.

Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn, dat u de behandeling zelf moet betalen. Of, dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.

Wilt u een behandeling zelf betalen? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Maar u kunt dan niet later alsnog de rekening indienen bij de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief inzien. Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medische gegevens. Dat betekent ook, dat u uw verwijsbrief mag inzien, zelfs als de huisarts die in een gesloten envelop meegeeft. U kunt uw vragen over de verwijsbrief aan uw huisarts stellen.

Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing nodig. Behalve als uw verzekeraar dit uitdrukkelijk aangeeft in uw polis. U kunt meestal zonder verwijzing naar een:

-fysiotherapeut;
-oefentherapeut;
-mondhygiënist;
-huidtherapeut;
-diëtist;
-ergotherapeut;
-logopedist;
-podotherapeut.

Het hangt van uw zorgverzekeraar af en uw mogelijke aanvullende verzekeringen, of u deze zorg (volledig) vergoed krijgt. Met vragen hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.