Bijgewerkt: 27 november 2021

Eigen plek voor hoogbegaafde kinderen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-02-2020

Medio 2019 startte Elementa, een voorziening voor hoogbegaafde kinderen met een extra hulpvraag. Elementa is een unieke plek in de regio voor deze kinderen die in het reguliere onderwijs dreigen uit te vallen of al thuis zitten. Onderwijs en jeugdhulp komen hier samen zodat deze specifieke groep kinderen zich verder kan ontwikkelen. Een goede reden voor een openingsfeest op woensdag 5 februari 2020 met kinderen, ouders, bestuurders, raadsleden en wethouders. Een aantal kinderen leiden de gasten rond en laten zien hoe hun schooldag er uitziet.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Julia, een leerling van de school legt uit hoe ze met stress omgaat aan Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugd en Onderwijs en Bas Zwart raadslid van VVD-Amstelveen


In de regio wordt op de reguliere scholen passend onderwijs geboden aan hoogbegaafde kinderen. Het grootste deel van deze leerlingen komt tot hun recht maar voor een aantal leerlingen geldt dit niet. Het gaat dan om hoogbegaafde kinderen met een extra hulpvraag, die dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijs. Hier is nog te weinig kennis over deze specifieke doelgroep. Sommige kinderen komen thuis te zitten, of worden verwezen naar het speciaal onderwijs, vinden geen aansluiting meer en lopen vast in hun ontwikkeling. Voor deze kinderen is Elementa de oplossing, een voorziening met als doel om kinderen weer te laten terugkeren naar hun oude school of te laten doorstromen naar het voorgezet onderwijs. De scholen waar deze kinderen vandaan komen krijgen ook begeleiding vanuit Elementa. Zodat zij in de toekomst beter weten hoe ze met deze kinderen om moeten gaan.De gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn hebben zich samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 'PO Amstelronde' sterk gemaakt voor Elementa. De gemeenten betalen een deel uit het jeugdzorgbudget en Amstelronde betaalt het onderwijsdeel. Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Jeugdzorg, is blij met deze voorziening in Amstelveen: 'Ik geloof in het uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op een passende vorm van onderwijs. Liefst in de eigen buurt. Dat laatste lukt niet altijd, maar dat ieder kind een passende plek verdient, hebben we samen weer iets meer voor elkaar gekregen met deze mooie regiovoorziening. Er liggen nog genoeg uitdagingen om hoogbegaafde kinderen en jongeren in het regulier onderwijs te ondersteunen in hun ontwikkeling. Daar ga ik graag het gesprek over aan met onze schoolbesturen en schoolleiders.' Elementa is ondergebracht op de School of Understanding, Landtong 18 Amstelveen. Op dit moment zitten er 11 kinderen en is er ruimte om te groeien.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS