Bijgewerkt: 23 juli 2024

Effect van de coronacrisis op het internationaal onderwijs in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-05-2020

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Jeugdzorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de effecten van de coronacrisis op het internationaal onderwijs in de stad:

In de commissie Burgers en Samenleving van 13 mei 2020 zijn vragen gesteld over de leerlingaantallen in het internationaal onderwijs en Amstelland International School (AIS) en Amity in het bijzonder. De eerste week, waarin de scholen open gingen is net achter de rug. Een goed beeld van de invloed van coronabesmettingen op de leerlingaantallen kunnen we pas later vormen. Het is een gegeven dat het coronavirus de economie raakt en dat internationale scholen afhankelijk zijn voor nieuwe leerlingen van de vestiging van nieuwe internationale bedrijven en de uitbreiding van personeel bij bestaande bedrijven. Hoe dit zich ontwikkelt weten we niet. Wel kunnen wij in deze brief ingaan op de huidige situatie in het internationaal onderwijs en bij AIS en Amity in het bijzonder.

Amstelland International School (AIS). AIS is het nog geen jaar geleden gestarte Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO). Op 27 maart 2019 heeft u voor de ontwikkeling van de IGBO een startsubsidie toegekend. Voor deze subsidie gingen wij uit van het groeiscenario ‘voorzichtig’. Het leerlingaantal voor 2020 is in dit scenario 48. Het huidige leerlingaantal ligt op 64. De school groeit met 2 tot 3 kinderen per week. Sinds de coronacrisis zijn er 7 leerlingen in 6 weken bij gekomen. Vorige week toen de school weer open ging, lag dit aantal op 3 leerlingen. Een aantal ouders dat kinderen voor de maanden april, mei en juni had aangemeld, heeft besloten hun kinderen later in te schrijven met de start van het schooljaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Jeugdzorg


Amity. In 2017 waren er lange wachtlijsten voor het internationaal onderwijs binnen de metropoolregio Amsterdam. Om deze terug te dringen is toen besloten Amity te ondersteunen bij de opbouw van de school met een startsubsidie van € 5 miljoen. Amity was bereid om in korte tijd in deze behoefte van gemeentes en overheid te voorzien. Het Rijk droeg hier € 2.5 miljoen aan bij en de gemeentes Amsterdam en Amstelveen ieder € 1.25 miljoen. Dit subsidiebedrag wordt in vier tranches onder voorwaarden toegekend. De eerste twee tranches van in totaal € 3 miljoen zijn beschikbaar gesteld omdat aan de voorwaarden is voldaan. Met de school zijn resultaatafspraken gemaakt om in aanmerking te komen voor de subsidie. Amity ontvangt de vierde tranche van 1 miljoen bij het behalen van 280 leerlingen en de laatste tranche van 1 miljoen bij 440 leerlingen.

Amity is een school die volop in opbouw is. Amity is gestart met onderwijs voor jongere leerlingen. Het IB curriculum (International Baccalaureate) voor deze jongste leerlingen staat. Zoals gebruikelijk is bij een IB curriculum, duurt het enkele jaren voordat een school volledig geaccrediteerd is. Voor de oudere leerlingen zit Amity in dit accreditatieproces. Aan het begin van dit jaar had Amity een leerlingaantal van iets boven de 200. Op aangeven van de werkgever is een aantal ouders terug naar het land van herkomst gegaan sinds de uitbraak van het coronavirus. Amity heeft geïnventariseerd hoeveel kinderen volgend jaar ingeschreven blijven. De stand van deze eerste inventarisatie is nu circa 160 kinderen. Ouders hebben overigens nog de mogelijkheid om aan te geven of hun kind(eren) op school blijven. Een aantal ouders is nog onzeker over de nabije toekomst en hun werklocatie. Vanwege deze onzekere situatie heeft Amity een aanvraag voor NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) bij de Rijksoverheid ingediend en toegekend gekregen.

Beeld andere scholen. Ook vanuit de International School Amsterdam (ISA) vernemen wij dat enkele ouders vertrokken zijn naar het thuisland. Dit lijkt nog geen groot effect te hebben op leerlingaantallen. Het eerste beeld van de reguliere basisschoolbesturen is dat de meeste kinderen van de buitenlanders gebleven zijn. Sommige kinderen in het buitenland maken dankbaar gebruik van het Amstelveense thuisonderwijs. Wanneer wij meer zicht hebben op de effecten van de coronacrisis op het internationaal onderwijs, zullen wij u hier uiteraard over informeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.