Bijgewerkt: 2 maart 2024

Eerste peuterspeelzaal overgenomen door Stichting Opvang Anders

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-01-2011

De peuterspeelzaal 'Aan Moeders Rok' aan de Lindenlaan wordt per 15 januari 2011 overgenomen door kinderopvangorganisatie Stichting Opvang Anders. Aan Moeders Rok is daarmee de eerste peuterspeelzaal in Amstelveen die wordt overgenomen door een kinderopvangaanbieder. De nieuwe halve dagopvang heet 'Tomte', vernoemd naar een kabouter uit een boek van Astrid Lindgren.

Het huidige gebouw van de Vrije School Parcival aan de Lindenlaan is verbouwd, zodat Opvang Anders en buitenschoolse opvang 'Madelief' daarin kunnen uitbreiden. Opvang Anders neemt de peuterspeelzaalfunctie over en start een halve dag opvang: een groep peuters van 2 tot 4 jaar kan een keer per week van 8 tot 13 uur terecht.

De halve dag opvang start op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Evenals op de Vrije School Parcival, bso Madelief, de hele dagopvang en de gastouderopvang van Stichting Opvang Anders, wordt er gewerkt vanuit de Steiner pedagogiek. Bij meer belangstelling overweegt de stichting uitbreiding op de maandag- en dinsdagochtend.

Op twee ouders na hebben alle ouders met een peuter bij Aan Moeders Rok recht op kinderopvangtoeslag. Voor deze twee peuters koopt de gemeente daarom een plaats in waar een inkomensafhankelijke bijdrage voor wordt gevraagd. De peuterspeelzaalleidster kan haar functie blijven uitoefenen op de nieuwe locatie.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Wethouder Herbert Raat (jeugd): “Dit initiatief was al gaande naar aanleiding van de wet Oke (Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie) voordat de gemeenteraad op 10 november 2010 het besluit nam over de integratie van peuterspeelzalen en kinderopvang. Deze weliswaar kleinschalige overname is  soepel verlopen. Het is een mooie eerste stap voor mijn collega-wethouder Jacqueline Koops, die de harmonisatie in gang heeft gezet”.

Woensdagmiddag 12 januari houdt de nieuwe halve dagopvang Tomte aan de Lindenlaan 317 open huis. De GGD heeft de nieuwe ruimten geïnspecteerd en in orde bevonden. Tomte voldoet aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt. Over drie maanden komt de GGD opnieuw langs om de activiteiten te toetsen aan het pedagogisch plan van de organisatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.