Bijgewerkt: 5 december 2021

Eerste hulp in ziekenhuis tot 22 uur

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
08-07-2009

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

De spoedeisende hulp ('eerste hulp'), die het Ziekenhuis Amstelland vanaf het tweede kwartaal volgend jaar gaat bieden, zal zeven dagen per week tot tien uur 's avonds beschikbaar zijn.

ZHA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het Ziekenhuis Amstelland


Dat stelt de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer J. Moors vandaag. „Een bezetting gedurende de nacht is te kostbaar," aldus Moors. „Onze verwachting is ook dat de vraag naar spoedeisende hulp 's nachts in ons ziekenhuis gering zal zijn. We kennen in deze omgeving geen grote nachtelijke activiteit waar de hulpvraag vandaan zou kunnen komen."

De eerste hulp wordt momenteel gerealiseerd in samenhang met de huisartsenpost, die wel 24 uur bereikbaar zal zijn, en een apotheek. Eind eerste kwar­taal 2010 moet een en ander gereed zijn."

Ziekenhuis wil af van erfpacht

Het Ziekenhuis Amstelland staat de komende tijd voor drie majeure ontwikkelingen. Naast de komst van een 'eerste hulp' zijn dat de voltooiing van een gezondheidscentrum in Uithoorn en het afkopen van de erfpacht voor de grond aan de Laan van de Helende Meesters.

Moors Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Jacques Moors, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland


Volgens het erfpachtcontract, dat 2015 afloopt, zou het ziekenhuis in dat jaar de grond waarop het gebouwd is, moeten opleveren zoals het bij het aangaan van het contract in erfpacht kreeg, onbebouwd dus. Het verwerven van de grond zou het ziekenhuis een interessantere partij maken op de financiële markt.

„Verwerving geeft een betere onderbouwing voor de omzetting van kortlopende naar langlopende leningen," aldus voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer J. Moors. „Een dergelijke omzetting geeft meer zekerheid aangaande de kapitaallasten op langere termijn." Het ziekenhuis wordt ermee dus 'toekomstproof.

Dat is van belang omdat recent, onder meer in deze krant (AN), het bericht verscheen, dat de heer Loek Winter van de MC Groep en koper van het Flevoziekenhuis, ook voornemens is Ziekenhuis Amstelland te kopen. Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer J. Moors, zegt van niets te weten. „Zijn belangstelling is ons niet bekend."

Volgens Winter hebben alle ziekenhuizen net zoveel schuld als omzet, waardoor ze aan de rand van de afgrond zouden staan. Ze zouden een gemiddeld eigen vermogen hebben van acht procent van het balanstotaal. Moors: „Winter past de mores van het normale bedrijfsleven toe op de gezondheidszorg. Terwijl de zekerheden bij de laatst genoemde veel groter zijn. Leningen bijvoorbeeld, zijn gegarandeerd door de overheid."

Moors stelt, dat vorig jaar een „uitstekend financieel resultaat" heeft opgeleverd. „De afgelopen jaren hebben wij onze vermogenspositie duidelijk kunnen verbeteren, ondanks oplopende efficiencykortingen van overheidswege." Het positief saldo van Ziekenhuis Amstelland komt in 2008 uit op ruim 2 miljoen euro.

„Een dergelijk resultaat is in de geschiedenis van het ziekenhuis niet eerder behaald," aldus Moors, die er wel aan toevoegt, dat het positieve resultaat is beïnvloed door een aanpassing van de jaarverslagleggingsregels (de egalisatierekening 'afschrijvingen' is vervallen als aparte balanspost en is toegevoegd aan het eigen vermogen).

Tot slot: is het ondenkbaar, dat het ziekenhuis ooit wordt gekocht? Moors: „Als we naar de toekomst kijken dan zal er in de komende tien jaar natuurlijk wat veranderen. De hamvraag zal zijn 'blijven we in het systeem, in het collectief, of worden we commerciëler en halen we kapitaal van buiten.

Die vraag zal beantwoord moeten worden. We zien in ieder geval toekomst in samenwerking met andere organisaties zonder de eigen identiteit op te geven."

(HG)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.