Bijgewerkt: 26 mei 2024

Eerste SportVerenigingscafé van Amstelveen is gehouden

Nieuws -> Sport

Bron: AmstelveenSport
04-04-2023

Meer dan 50 vertegenwoordigers van sportverenigingen waren maandagavond 3 april 2023 aanwezig bij het eerste Verenigingscafé georganiseerd door AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen samen in NTC de Kegel. Doel was elkaar te leren kennen, te leren van elkaar en eventueel samenwerkingen op te zoeken, waar dat kan.

Om 19 uur werd het verenigingscafé in de US Open-zaal van NTC de Kegel geopend door Herbert Raat (VVD) wethouder Sport en Heleen van Ketwich Verschuur directeur van AmstelveenSport. Zij gingen onder meer in op het thema van de avond: ‘Hoe kunnen we zo goed mogelijk samenwerken.’ Dit door de kennis die bij verschillende verenigingen aanwezig is met elkaar te delen en zo te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen en versterken. Van daaruit wordt gekeken hoe AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen daarin kunnen faciliteren.

Foto Amstelveen
(Foto Naomi Heidinga - 2023)

Heleen van Ketwich Verschuur en Herbert Raat openen de avond

'We zijn heel blij met de grote opkomst van sportverenigingen deze avond. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan het onderling uitwisselen van ervaringen en ideeën'- zegt wethouder Herbert Raat. 'Hiermee kun je elkaar versterken en verder helpen. We kijken terug op een geslaagde avond. Volgend jaar organiseren we een bijeenkomst waarbij we sport en kunst & cultuur samenbrengen. Want een kijkje in de keuken nemen bij een geheel andere tak van sport brengt je op verrassende ideeën en kan resulteren in bijzondere samenwerkingen.'

Na een plenair gedeelte, waarin uitleg is gegeven over het sportaccommodatieplan door beleidsmedewerker sport van de gemeente Amstelveen Tjipke Bokma en het lokaal sportakkoord door Joris van Soerland, Coördinator Sportakkoord, zijn de aanwezige sportverenigingen in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan. Dit op basis van de ingestuurde thema’s welke in drie hoofdonderwerpen waren ingedeeld: financiën, leden en vrijwilligers. Zo werd er met elkaar nagedacht over hoe kosten bespaard kunnen worden of extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. Hoe de beschikbare ruimte om te sporten nog optimaler gebruikt kan worden. Vooral het laatste onderwerp, vrijwilligers, werd in de diverse groepen uitvoerig besproken. Immers elke club kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Ervaringen werden gedeeld hoe je van een lid een fantastische trouwe enthousiaste vrijwilliger maakt.

Foto Amstelveen
(Foto Naomi Heidinga - 2023)

Vertegenwoordigers van de sportverenigingen met elkaar in gesprek

'Vanavond heb ik gezien dat de bereidheid om van elkaar te leren en te helpen groot is. Bij verenigingen zit veel kennis. Hoe waardevol is het om dit met elkaar te delen. Na deze succesvolle avond organiseren we maandag 18 september 2023 opnieuw een verenigingscafé. We zien dan graag veel verschillende verenigingen, zodat nog meer ervaringen en inzichten gedeeld kunnen worden. En natuurlijk zou het mooi zijn als er dan nog meer samenwerkingsverbanden tussen verenigingen ontstaan' - zegt Heleen van Ketwich Verschuur. Ook informatie over en de uitnodiging voor het volgende Verenigingscafé ontvangen? Stuur een e-mail aan info@amstelveensport.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.