Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Eerste Hulp bij Ongevallen cursus voor en door ouderen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rode Kruis
15-09-2015

EHBO is niet moeilijk, iedereen kan het leren. Jong en oud. Hoe meer 65-plussers EHBO vaardigheden op zak hebben, hoe beter. Want, wist je dat...

    Bij meer dan 50% van alle ziekenhuisopnames veroorzaakt door een ongeval het slachtoffer 65 jaar of ouder is [1].

    Er jaarlijks 63.000 65-plussers worden opgenomen in het ziekenhuis.

    Een valongeval de meest voorkomende oorzaak is van letsel door een ongeval bij ouderen.

    Bijna de helft van de ouderen die op een Spoedeisende Hulp-afdeling komen na een val in de eigen vertrouwde is omgeving gevallen. [2]

Ambassadeur van het Rode Kruis, Irene Moors, over het belang van EHBO kennis onder ouderen: “Ik hoop, dat veel 65 plussers bereid zijn om een EHBO cursus te volgen. Niet alleen vanwege hun eigen zelfredzaamheid, maar ook voor anderen. De samenleving vergrijst. We worden nou eenmaal ouder. Het liefst worden we oud in goede gezondheid. Door te weten wat je moet doen bij ongevallen, kun je een hoop leed voorkomen!"Verlenen van EHBO niet aan leeftijd gebonden

Ouderen zijn net als jongere mensen prima in staat om eerste hulp te verlenen. Tijdens EHBO-cursussen wordt uiteraard wel rekening gehouden met eventuele fysieke beperkingen. Er zal dan tijdens een cursus wat meer de tijd worden genomen om een competentie, zoals de borstcompressies bij een reanimatie, aan te leren.

[1] WHO, Global Report on Falls Prevention in Older Age, 2007

[2] VeiligheidNL

Wat te doen bij valongevallen? Bij een val van grote hoogte moet je altijd rekening houden met nek-of wervelletsel. Wat stel je vast bij nek-wervelletsel?

    Het slachtoffer is betrokken geweest bij een verkeersongeval, is gevallen van een hoogte, of heeft bij het in het water duiken de bodem geraakt, en klaagt over pijn aan nek, rug of hoofd

    Het slachtoffer is ouder dan 65 jaar en is ten val gekomen

    Het slachtoffer is een kind ouder dan 3 jaar die op de rug of nek is gevallen

    Ernstige wonden aan nek, of rug

    Het slachtoffer is suf, slaperig, onrustig of heeft bewegingsdrang

    Het slachtoffer heeft geheugenverlies, of is bewusteloos

    Verminderd gevoel, of tintelingen

Wat doe je bij nek-wervelletsel?

    Kalmeer het slachtoffer en overtuig het om niet te bewegen

    Direct 1-1-2 (laten) bellen

    Houd hoofd en nek van het slachtoffer met twee handen onbeweeglijk

    Houd de luchtweg vrij door middel van de kinlift

    Draai slachtoffer alleen op de zij bij braken en/of bloedverlies uit de mond

Na een val is er ook vaak sprake van hoofdletsel: Wat stel je vast bij hoofdletsel?

    Ongeval met plotselinge impact op het lichaam

    Hoofdpijn, verwardheid, misselijkheid, evenwichtsproblemen of duizeligheid

    Verward, of ongewoon gedrag

    Extra gevoeligheid voor licht, of geluiden

    Soms bewustzijnsstoornis, of bewusteloosheid.

    Kan een huidwond, of buil op het hoofd hebben.

Wat doe je bij hoofdletsel?

    Stel het slachtoffer gerust en adviseer te blijven liggen

    Als het slachtoffer bloed of ander vocht verliest, trek dan wegwerphandschoenen aan

    Houd het hoofd en de nek  onbeweeglijk bij verdenking van ernstig schedel, hersen of nek- of wervelletsel en bel 1-1-2

    Dek uitwendige wonden (indien mogelijk) af. Een bult kun je koelen met een nat washandje

    Verwijs altijd door naar een (huis)arts

    De volgende klachten en verschijnselen zijn aanleiding om direct 1-1-2 te (laten) bellen:

    Langer dan 1 minuut bewustzijnsverlies

    Sufheid (moeilijk te wekken)

    Verwardheid

    Forse toename van hoofdpijn

    Herhaald braken

Lees op onze website meer over de EHBO bij letsels die ook door een valongeval veroorzaakt kunnen worden:

Hersenschudding

Bewusteloosheid

OntwrichtingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.