Bijgewerkt: 3 maart 2024

Een op de acht Nederlanders zijn slachtoffer van cybercrime

Nieuws -> Internet

Bron: CBS
03-03-2013

In 2012 gaf ruim een op de acht Nederlanders van 15 jaar, of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van cybercrime, zoals hacken en pesten op internet. De ‘traditionele’ criminaliteit komt nog altijd vaker voor: een op de vijf inwoners werd slachtoffer van bijvoorbeeld inbraak, geweld of diefstal. Ruim een derde van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig. Dit blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Helft cybercrimeslachtoffers werd gehackt

In 2012 is cybercrime voor het eerst officieel in het onderzoek opgenomen. In totaal werd 12 procent van de inwoners van 15 jaar, of ouder geconfronteerd met een, of meer vormen van computercriminaliteit. De helft van hen was het slachtoffer van hacken (inbreken op computer, of smartphone, e-mailaccount of website). Een kwart werd gepest via internet, en een kwart had te maken met aan- of verkoopfraude. Een klein aandeel was slachtoffer van identiteitsfraude (onterecht gebruik van persoonsgegevens voor financieel gewin).

cybercrime Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens naar leeftijd in 2012, volgens het CBS


Vooral jongeren te maken met cybercrime

Jongeren, die relatief actief zijn op internet, hebben vaker te maken met cybercrime. Bijna een op de vijf jongeren tussen 15 en 25 jaar werd slachtoffer van computercriminaliteit. Ook bij 25- tot 45-jarigen is dit aandeel met 15 procent hoger dan gemiddeld.

Aandeel slachtoffers traditionele criminaliteit: licht dalende trend

Bijna 20 procent van de Nederlanders werd slachtoffer van een, of meer traditionele vormen van veel voorkomende criminaliteit, zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme. Ten opzichte van 2011 is dit nauwelijks veranderd, maar op langere termijn is wel sprake van een licht dalende trend.

Ruim een op de drie voelt zich wel eens onveilig

In 2012 gaf 37 procent van de inwoners aan zich wel eens onveilig te voelen. Dit aandeel is niet veranderd ten opzichte van 2011, maar ligt wel iets lager dan het jaar daarvoor. Bijna 60 procent van de Nederlanders die in het afgelopen jaar contact had met de politie, was daar tevreden over. Deze tevredenheid is sinds 2010 licht gestegen.

Meer slachtoffers en onveiligheid in stedelijke regio’s

Slachtofferschap komt in 2012 meer dan gemiddeld voor in politieregio’s met een stedelijk karakter, zoals Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Ook inwoners van de regio Gooi- en Vechtstreek hebben vaker dan gemiddeld te maken met criminaliteit. In deze regio’s voelden ook relatief meer mensen zich onveilig, ruim vier op de tien.

Deze samenhang is niet overal aanwezig. Een hoger aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt, is ook te zien in de politieregio’s Limburg-Zuid, Flevoland en Utrecht, terwijl hier het aandeel slachtoffers niet wezenlijk hoger is dan gemiddeld in Nederland.

Cybercrime?

Cybercrime is criminaliteit op of via het internet. U kunt cybercrime melden bij het Meldpunt Cybercrime (MCC). Bent u zelf slachtoffer van cybercrime? Doe dan aangifte bij de politie.

Soorten cybercrime

Er bestaan verschillende soorten cybercrime, zoals:Aangifte doen van cybercrime

Bent u slachtoffer van een vorm van cybercrime, doe dan altijd aangifte bij de politie.

Meldpunt Cybercrime

Het Meldpunt Cybercrime is een online meldpunt van Creditcard.nl. U kunt hier melding maken van kinderporno, kindersekstoerisme en terrorisme op internet. Uw melding kan de basis zijn voor verdere actie door politie, justitie of opsporingsdiensten en inlichtingendiensten.

Cyber?

Cyber-is een voorvoegsel afgeleid van 'cybernetische', die afkomstig is van het Griekse bijvoeglijk naamwoord κυβερνητικός met de betekenis 'bedreven in het sturen'. Het wordt gebruikt in de termen cyberseks, cyberspace, cyberpunk, cyberhomes en cyberhate en cybercrime, maar het is grotendeels overtroffen door het gebruik van de letter e-, in dit geval met de elektronische context, zoals e-mail.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.