Bijgewerkt: 26 februari 2024

Een nieuw college in Amsterdam en een Amsterdams Akkoord

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
28-05-2022

De partijen PvdA, GroenLinks en D66 presenteerden op woensdag 25 mei 2022 het nieuwe coalitieakkoord ofwel het Amsterdams Akkoord 2022-2026 in basisschool ‘t Koggeschip in Nieuw-West. Ook werden de 9 beoogde wethouders bekend gemaakt.

In het akkoord (pdf 90-pagina’s) staan de plannen en afspraken van het college voor de komende 4 jaar. Belangrijke onderwerpen van het beoogd college voor de komende 4 jaar zijn:


-Een solidaire stad met kansen voor iedereen. Dat betekent onder meer aandacht en extra geld voor armoedebestrijding, jeugdwerk, onderwijs, masterplannen voor Noord, Zuidoost en Nieuw-West, maar ook de andere stadsdelen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2022)

Vlnr.: Hester van Buren, Sofyan Mbarki, Touria Meliani, Reinier van Dantzig, Marjolein Moorman, Rutger Groot Wassink, Zita Pels, Shula Rijksman en Melanie van der Horst


-Extra inzet op duurzaamheid en groen. De coalitie wil veel meer woningen isoleren.

-Verantwoorde groei. Amsterdam moet en zal blijven bouwen, met 40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en -koop en 20 procent vrije sector. Ook wordt ingezet op meer doorstroming.

-Veiligheid en het bestrijden van criminaliteit zijn belangrijke thema’s.

De financi?n zijn beperkt, onder meer door de stijgende rente, hogere kosten, de coronacrisis en de oorlog in Oekra?ne. Scherpe keuzes zijn daarom onvermijdelijk, zo zegt de coalitie. Marjolein Moorman: 'We gaan ongelijk investeren voor meer gelijkheid.' De partijen kijken uit naar de samenwerking met de gemeenteraad, de stad en elkaar. De beoogde 9 wethouders met hun portefeuilles zijn:

PvdA: Marjolein Moorman: Onderwijs, Jeugd(zorg), Armoede en Schulden, en masterplan Zuidoost, Sofyan Mbarki: Economische Zaken, MBO, Aanpak Binnenstad, Jongerenwerk en Sport, Hester van Buren: Financi?n, Personeel en organisatie, Dienstverlening, Lucht- en Zeehaven

GroenLinks: Rutger Groot Wassink: Sociale Zaken, Opvang (statushouders en vluchtelingen), Gemeentelijk Vastgoed, Democratisering en Masterplan Nieuw-West, Touria Meliani: Kunst en Cultuur, Evenementen, Inclusie- en Antidiscriminatiebeleid, Zita Pels: Duurzaamheid, Energietransitie, Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Voedsel en Afval

D66: Reinier van Dantzig: Woningbouw, Grond en Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Melanie van der Horst: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water, Aanpak Noord, Shula Rijxman: Publieke Gezondheid en Preventie, Digitale Stad, Lokale Media, Deelnemingen

Voordracht gemeenteraad. Op woensdag 1 juni 2022 bespreekt de gemeenteraad ?van Amsterdam het akkoord, wordt het vastgesteld en worden de beoogde wethouders ge?nstalleerd.In het voorwoord van het coalitieakkoord staat er:

'Beste Amsterdammers,

Dagelijks kruisen onze levens elkaar in onze mooie stad. We passeren elkaar, soms met open blik, soms verzonken In onze eigen gedachten. In volle vaart op ons doel af, of juist zoekend naar een bestemming. Met hoofden vol verlangens en vreugde, maar ook met zorgen en verdriet.

De stad is een optelsom van elk van onze levens. Samen maken wij de stad. Hoe het met ieder van ons afzonderlijk gaat, bepaalt in hoge mate hoe het met ons gezamenlijk gaat. Kenmerkende Amsterdamse karaktereigenschappen - vrij, ruimdenkend, solidair - vormden zich In een lange geschiedenis van onderlinge verbondenheid.

Die geschiedenis vieren we in 2025, als Amsterdam 750 Jaar bestaat. Dan staan we stil bij iedereen die Amsterdam heeft gebouwd tot de stad die we vandaag kennen. Op zo'n moment besef je des te meer dat wij allemaal onderdeel zijn van de geschiedenis van onze stad. Dat de keuzes die wij maken bepalend zijn voor hoe het nu gaat, maar ook voor hoe het straks zal zijn. Dat wij daarmee een grote verantwoordelijkheid dragen. Voor de huidige bewoners, maar ook voor toekomstige generaties Amsterdammers.

Samen geven wij vorm aan hoe de stad zich verder ontwikkelt. En aan onze onderlinge verbondenheid met onze stad en met elkaar. De lage opkomst bij de gemeenteraadsverkie?zingen laat de noodzaak zien om te werken aan het vergroten van vertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat alle Amsterdammers zich betrokken kunnen voelen bij hoe we samen de toekomst vormgeven. Een toekomst waarin alle Amsterdammers een kansrijk leven kunnen lelden. Want Amsterdam wordt er alleen maar beter van als het goed gaat met elk van haar bewoners. Als niet het recht van de sterkste geldt, maar als we omkijken naar wie meer steun nodig heeft. Als ieders talent de kans krijgt zich te ontplooien en Amsterdammers zich onbedreigd weten In de zekerheid van hun bestaan.

Dat vraagt de komende jaren om scherpe keuzes, want deze tijd stelt ons voor grote uitdagingen die onze onderlinge solidariteit op de proef stellen. De pandemie heeft diepe sporen nagelaten in onze samenleving waar we nog lang niet van zijn hersteld. De oorlog in Oekra?ne stelt ons ondertussen alweer voor nieuwe opgaven. Inflatie en prijsstijgingen vragen om een antwoord zodat de ongelijkheid in onze stad niet nog verder groeit. En met een almaar sneller opwarmende aarde mag onze aandacht voor de energietransitie niet verslappen. Grote personeelstekorten moeten worden opgelost omdat ze belangrijke basisbehoeftes onder druk zetten, zoals goede zorg voor kwetsbare mensen, goed onderwijs voor onze kinderen en veilige en schone straten. Stijgende prijzen in de bouw en drukte op het energienet kun?nen zorgen voor bouwvertragingen, terwijl de crisis op de woningmarkt juist vraagt om meer betaalbare woningen.

We bevinden ons kortom in een tijd, waarin keuzes die we maken er echt toe doen. In tijden van smalle financi?le marges en grote maatschappelijke opgaven, komt het erop aan dat we durven kiezen. Want de keuzes die we nu maken, zullen immers voor langere tijd merkbaar en voelbaar zijn in de stad, tot ver na onze 750e verjaardag. Omdat we willen dat het met alle Amsterdammers goed gaat, nu en in de toekomst, kiezen we er in dit akkoord voor om vooral te investeren op die plekken en in die opgaven waar onze steun het hardste nodig is en waar we samen het grootste verschil kunnen maken. We investeren dus ongelijk voor gelijke kansen en voor een duurzame toekomst voor ons allemaal. We realiseren ons dat de periode die voor ons ligt, de nodige onzekerheden kent en dat zal stuurmanskunst van ons vragen bij nieuwe uitdagingen. Ons kompas zal daarbij altijd afgesteld staan op het bieden van eerlijke en gelijke kansen, een duurzame toekomst en verantwoorde groei van onze stad voor alle Amsterdammers.

Om onze opdracht te doen slagen, is het noodzakelijk dat we zoveel mogelijk krachten bundelen. Publiek en privaat. Gelukkig herbergt onze stad een schat aan kennis, creativiteit en innovatief vermogen bij onze bewoners en ondernemers. Deze rijkdom willen we zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de hele stad. Om samen vooruit te komen is het van belang dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ook willen we als verantwoordelijke hoofdstad goed samenwerken met Rijk, regio en provincie om grote gezamenlijke opgaven en ambities zo goed mogelijk te laten slagen, in het belang van stad en land.

In dit Amsterdams Akkoord lees je hoe de PvdA, GroenLinks en D66 samen met de raad en alle Amsterdammers de komende jaren vorm willen geven aan onze stad. Hoe we ervoor zorgen dat het in onze stad prettig leven is en blijft, voor iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt. Een stad waarin we het verleden koesteren en de blik op de toekomst rich?ten. Waar ruimte is voor diversiteit en eigen(wijs)heid en waar we ervoor zorgen dat iedereen kan meekomen. Waar creativiteit, innovatie en ondernemerschap bijdragen aan welvaart en welzijn van ons allemaal. Zo bouwen we samen aan een sociale en duurzame stad. Jouw stad. We hopen dat je meedoet om zo samen de toekomst van Amsterdam vorm te geven.'


Marjolein Moorman, (PvdA), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Reinier van Dantzig (D66)


Het College B en W Amstelveen? De Amstelveense formateurs Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) verwachten rond Pinksteren (begin juni 2022) de inhoudelijke contouren van een coalitieakkoord rond te hebben. Op basis hiervan worden de details met partijen besproken en als de inhoud voldoende duidelijk is, gesproken over de kandidaat wethouders. Het streven is om in de tweede helft van juni het nieuwe college te presenteren.  
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.