Bijgewerkt: 28 september 2022

Een kadernota met de SP in Amstelveen? Dat kan!

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
16-07-2017

De SP-Amstelveen heeft de afgelopen jaren vaak gesproken met mensen die geen beroep doen op de WMO, hoewel zij daar wel recht op hebben. De reden: de eigen bijdrage is te hoog. Vooral kwetsbare eenouder gezinnen met kinderen op, of onder het bijstandsniveau hebben hier last van. Daarom dient de SP samen met de ChristenUnie-Amstelveen een motie in, waarin wordt verzocht om een verlaging van de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen.

Stop peperdure re-integratie trajecten. Maar dat is niet de enige motie van de SP. Het college vindt, dat veel mensen in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wat betreft de oudere werkzoekenden is dat zeker het geval. Daarom zal bij de behandeling van de Kadernota 2018 de SP voorstellen om te stoppen met het aanbieden van peperdure re-integratietrajecten aan 50-plussers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen


Daar krijgen zij in veel gevallen te horen, dat ze hun cv moeten downgraden en moeten solliciteren op de functies die het re-integratiebureau aanbiedt. Over dat aanbod is de meerderheid van de cliënten sowieso niet erg te spreken, zo staat te lezen in een evaluatierapport van het Werkplein AA. Aan iedereen, ongeacht ervaring en opleiding, wordt laaggeschoold werk aangeboden. Dat is natuurlijk geen maatwerk te noemen. 50-plussers zijn meer gebaat bij een goede om- of bijscholingscursus.

Moderniseer wijkcentra Alleman, Pluspunt. Bij de behandeling van de kadernota 2017 heeft de SP gevraagd om geld te reserveren voor de verbouwing en modernisering van drie wijkcentra. Deze motie haalde het niet, maar er werd ons verzekerd, dat het in 2018 helemaal goed ging komen met de wijkcentra Alleman, Pluspunt en Noordammercentrum. Nu blijkt, dat alleen voor het Noordammercentrum geld is gereserveerd voor verbouwing. De betrokkenen hebben al gesprekken gevoerd en het is hoog tijd om met concrete plannen te komen. Dat is de reden, waarom de SP de motie ‘Houd het voorzieningenniveau op peil’ opnieuw indient. De SP-Amstelveen vindt dat het college zich aan zijn woord moet houden.

Zorg voor draagvlak bij de huisvesting van statushouders. De SP is van mening, dat de gemeente Amstelveen de huisvesting van vluchtelingen met status ruimhartig moeten uitvoeren. Maar dat mag niet ten koste gaan voorzieningen die we nu al hebben. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig. Extra woonruimten en extra voorzieningen. Ook mogen niet alle statushouders in één woonwijk gehuisvest worden. De SP-Amstelveen krijgt echter steeds meer te horen, dat vluchtelingen geconcentreerd worden gehuisvest in bepaalde wijken. Wij willen van het college weten wat nu de stand van zaken is rondom de huisvesting van de statushouders, zodat de gemeenteraad de juiste maatregelen kan nemen. Met onze voorstellen hopen wij de kadernota dusdanig te verbeteren, dat 2018 het eerste jaar wordt, waarin de SP goedkeuring kan geven aan de kadernota.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.