Bijgewerkt: 24 juli 2024

Een jaartje op de schooltuin

Nieuws -> Natuur

Bron: Ruud Oosterhof
10-04-2010

Er komt heel wat bij kijken om een schooltuin goed te laten functioneren. Teeltplannen worden opgesteld, grond gereed gemaakt doorploegen en bemesten, paden aangelegd, zaaigoed besteld en gereedschap gecontroleerd.

Schooltuin Amstelveen
(Foto NME - 2009)

Schooltuin Amstelflora


Onder schooltijd doen van veertien basisscholen in Amstelveen in 2010 de groepen 5 en 6 mee met schooltuinwerk. Zij komen wekelijks op een vast moment anderhalf uur op de tuin. Kinderen van scholen, die niet meedoen met de schooltuinen en kinderen van groep 7 en 8 kunnen na schooltijd in de zogenaamde ‘vrije groepen’ een schooltuintje bewerken.

Kinderen krijgen zaden en plantjes en de tuinleiders geven aanwijzingen en begeleiding bij het zaaien, wieden en oogsten. De oogst gaat mee naar huis. Eind oktober loopt het schooltuinjaar ten einde en ontvangen ze een diploma.

Schooltuin Amstelveen
(Foto NME - 2009)

Schooltuin Bankrasflora


Vrijwilligers helpen kinderen bij tuinieren. Zonder hen zouden we deze arbeidsintensieve vorm van natuur- en milieu-educatie niet kunnen aanbieden. Het is van groot belang om altijd voldoende mensen te hebben, die met plezier met  kinderen meewerken, want schooltuinwerk vraagt veel begeleiding. Aan het einde van het seizoen vindt er daarom altijd met vrijwilligers een gezellige afsluitende bijeenkomst plaats."

Ruud Oosterhof Teamleider NME, Elsenhove, Schooltuinen (NES)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.