Bijgewerkt: 30 september 2023

Een drukke dag voor het CDA in Amstelland

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA Amstelveen, Aalsmeer / Amstelveenweb
22-02-2011

CDA zet vrijwilligers St. Urbanuskerk in het zonnetje

Het CDA Amstelveen heeft maandag 21 februari 2011 in het kader van de campagne voor de Provinciale Staten speciaal aandacht besteed aan het belangrijke werk, dat de vele vrijwilligers in Amstelveen verrichten. In aanwezigheid van lijsttrekker Jaap Bond werd in de St. Urbanuskerk in Bovenkerk een 'vrijwilligerstaart' uitgereikt.

Bond-urbanus  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jaap Bond gedeputeerde overhandigt de chipolata taart in Bovenkerk aan Lucas G. Brockhoff, historicus en vrijwilliger van de St. Urbanuskerk


“De Urbanuskerk staat voor een belangrijke renovatie. De inzet van vrijwilligers voor het behoud van dit voor Amstelveen gezichtsbepalende monument, is onontbeerlijk. We willen hier graag de aandacht op vestigen,” aldus Jaap Bond.

 Tevens werd in aanwezigheid van wethouder Jan-Willem Groot in het Raadhuis een convenant tussen gemeente en provincie voor aardwarmte ondertekend: een innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke techniek voor opwekking van energie. Het CDA Noord-Holland en Amstelveen verlenen hier graag hun steun aan in het kader van verduurzaming van onze economie.

Bond-urbanus  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Lucas G. Brockhoff vertelt over de stand van zaken in verband met de restauratie van de St. Urbanuskerk


“Deze twee activiteiten benadrukken het belang dat het CDA hecht aan duurzaamheid en de inzet van vrijwilligers voor de maatschappij”aldus Jos Groot, Amstelvener in hart en nieren en kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011.

Bond-urbanus  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: Jan-Willem Groot (CDA) wethouder economische zaken, Jaap Bond (CDA) gedeputeerde, John Nederstigt (D66) Wethouder Duurzaamheid, Werk, ambassadeur Greenport Aalsmeer en Ulla Eurich (PACT) wethouder van Aalsmeer met de zogenaamde 'Groene Bak' met een voucher van 50.000 euro


CDA Statenlid feliciteert de Bovenkerkse St. Urbanus kerk

Het CDA- Statenlid Meino Schraal feliciteert het parochiebestuur, de bezoekers , vrijwilligers en alle inwoners van Bovenkerk met de toekenning van een provinciale geldelijke bijdrage voor restauratie van de kerk.

In 2008 was Schraal, woordvoerder cultuur van het CDA in de Noord- Hollandse Staten, initiatiefnemer van het diverse provinciale activiteiten en restauratieprojecten in het kader van het jaar voor het religieus erfgoed. Vanaf dat jaar ondersteunt de provincie de restauraties van monumenten, musea en archieven in Noord- Holland, waarbij vergroting van hun publieksbereik centraal staat.

Bond-urbanus  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Sander Kneppers restaurator geeft uitleg, wat de problemen zijn met de kerk en hoe ze worden aangepakt. Maar hij waarschuwt: 'Als de kerk weer gerepareerd is, dan zullen de onderhoudskosten ongeveer 100.000 euro per jaar bedragen'


Vaak is restauratie, of verbouw van belang om aan dit doel  te kunnen bereiken. In het kader van de zogenaamde TWINH( Tweede Investeringsimpuls NH), heeft het CDA via een amendement voor extra geld gezorgd op de begroting, bestemd voor monumenten en musea restauraties.

Afgelopen week dienden de Statenleden Schraal en Zeeman nog een motie in, waarin het college van Gedeputeerde Staten werd opgeroepen vaart te maken van de toekenning van restauraties, mede om de crisisbestrijding in de bouwwereld te ondersteunen.

Bond-urbanus  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

CDA- Statenlid Meino Schraal en Jan-Willem, wethouder volgen het verhaal van de restaurator


Schraal: ' Het CDA hecht aan de waarde van regionale geschiedenis als fundament en bindmiddel van de samenleving. De geschiedenis van eigen wijk, dorp of stad kan rekenen op de warme belangstelling van veel burgers.

Bond-urbanus  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De kerk ziet er troosteloos uit, alles is afgedekt, om verdere schade te voorkomen


Diverse monumenten, zoals kerken, molens of industrieel erfgoed, nemen een belangrijke plaats in het leven van veel mensen in, als baken van hun identiteit. De Urbanuskerk is daar een goed voorbeeld van". Met deze bijdrage kan het bestuur van de kerk de werkzaamheden rond de verzakking van de fundering gaan aanpakken.

Jongerendebat in Aalsmeer

Het jongerendebat in restaurant 'De Oude Veiling' in het centrum van Aalsmeer met onder andere Sybrand van Haersma Buma (CDA fractievoorzitter Tweede Kamer), CDA lijsttrekker Jaap Bond en de regiokandidaten Stans Gehrels (Haarlemmermeer), Hermen de Graaf (Aalsmeer) en Jos Groot (Amstelveen) georganiseerd door het CDJA.

Bond  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Robbert van Duijn, raadslid en campagneleider begint het jongerendebat van het CDA


Het zogenoemde jongerendebat was wel drukbezocht, alleen er waren er meer ouderen aanwezig, dan jongeren, dus van de tevoren aangekondigde stevige jongerendebat was er geen sprake, omdat gewoon weinig jongeren hadden zin in een debat. Het debat was de afsluiting van de 'Bond Tour', waarbij CDA-lijsttrekker Jaap Bond en de regionale kandidaten voor Provinciale Staten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Amstelveen bezoeken.

Bond  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jongeren tijdens het debat van het CDA in Aalsmeer


Bond  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Debatleider Peter Maarsen, tijdens het jongerendebat met Jaap Bond in gesprek. Vlnr.: Jos Groot, Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, Jaap Bond gedeputeerde en Hermen de Graaf aan de debattafel in het restaurant 'De Oude veiling' in Aalsmeer


De verkiezingen worden gehouden op 2 maart 2011. Op de CDA-kandidatenlijst is de regio goed vertegenwoordigd, met Cees Broekhoven (nr 4) en Stans Gehrels (nr 12) uit de Haarlemmermeer, Hermen de Graaf (nr 11) uit Kudelstaart en Jos Groot (nr 16) uit Amstelveen. Lees meer over het debat in Aalsmeer op de lokale CDA website: 'CDA stelt altijd de mensen centraal'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.